Завданням наукового відділу є інвентаризація біорозмаїття, ведення екологічного моніторингу, дослідження природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення наукових рекомендацій з питань охорони рідкісних видів флори, фауни, природних середовищ, збалансованого (сталого) природокористування.

  1. Матеріали інвентаризаційних досліджень свідчать про багатство видового розмаїття. Станом на 01.01.2010 р. на території НПП «Гуцульщина» проінвентаризовано 1538 видів рослин (874 вищі, судинні рослини, 234 мохи, 224 лишайники, 206 макроміцети) та 1320 видів тварин.Значну частку біорізноманіття включає раритетна складова: 58 видів рослин і 83 види тварин, занесені до Червоної книги України, 40 видів рослин — до Регіонального червоного списку, 3 види рослин і 18 видів тварин — до Європейського червоного списку, 65 видів тварин до Боннської конвенції, 26 видів рослин та 31 вид тварин — до Вашингтонської конвенції, 221 вид тварин до списків Бернської конвенції, 15 рослинних угруповань до Зеленої книги України. Інвентаризація біорозмаїття триває. Серед установ ПЗФ Карпатського регіону за кількістю видів флори і фауни та їх раритетної складової НПП «Гуцульщина» поступається лише КБЗ та КНПП.
  2. Лабораторією екологічного моніторингу ведуться систематичні дослідження стану водойм, метеорологічні та фенологічні спостереження. У різних зонах і типах лісів закладено 4 постійні пробні площі (ППП), 15 постійних пунктів спостережень (ППС) моніторингу лісів Косівського району першого та другого рівнів, 3 фенологічні та 4 орнітологічні маршрути, 4 ентомологічні пункти.
  3. Розроблені плани дій, програми, здійснювалися заходи щодо охорони збереження та відтворення біорозмаїття, особливо рідкісних і загрожених видів а) тису ягідного; б) листочні кучерявої; в) трутовика зонтичного, г) герицію кораловидного, д) сови довгохвостої; е) глушця; є) лелеки чорного; є) місцевої гуцульської породи коней, важливого чинника екологобезпечного ведення лісового та сільського господарства, зеленого туризму, гіпнотерапії; ж) видів рослин родини зозулинцевих тощо.
  4. Розроблена і виконується програма, видані рекомендації щодо переформування похідних деревостанів (які є нестійкі, уразливі, малопродуктивні) у корінні.
  5. Розроблений і виконується проект “Впровадження природоохоронних засад агрокультури на Косівщині для сталого розвитку регіону”, який є частиною програми созотехнічних заходів і був підтриманий Британською Радою в Україні.
  6. За матеріалами досліджень видано 4 монографії, 2 методичні рекомендації, опубліковано 79 статей у наукових виданнях та понад 40 статей у ЗМІ.
  7. Співробітники наукового відділу приймають активну участь у проведенні природоохоронних заходів, свят, акцій, семінарів, які проводяться спільно із відділом освіти РДА.
  8. У НПП «Гуцульщина» щороку проходять стажування, практику студенти Чернівецького, Прикарпатського, Львівського національних університетів, виконано 8 дипломних робіт на звання бакалавра та магістра із природничих дисциплін, виконуються 4 кандидатські наукові роботи.