Червона Книга України — офіційний документ, що відображає сучасний стан вищих та нижчих видів рослин України, які перебувають під загрозою зникнення або потребують охорони. Перше однотомне видання Червоної книги України було видане у1980 р. і до нього було включено 85 видів тварин та 151 вид судинних рослин. Друге видання Червоної книги України було підготовлено у двох томах. Перший том «Тваринний світ» був надрукований у 1994 р. і нараховував 382 види, другий том «Рослинний світ» вийшов друком у 1996 р. і нараховував 541 вид.

Третє видання Червоної книги України побачило світ через 13 років і вже включало 542 види тварин та 826 видів рослин. У ньому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів.

До третього видання ЧКУ ввійшло п’ятдесят видів вищих рослин, один вид мохоподібних, два види лишайників та п’ять видів макроміцетів, які були виявлені на території НПП «Гуцульщина», отже загалом 58 видів (7% від загальної кількості «червонокнижних» видів України).

Шолудивник лісовий (Pedicularis sylvatica), косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.), півники сибірські (Іris sibirica L.), пухирник південний (Utricularia australis R.Br.) та ситняг карніолійський (Eleocharis carniolica W.D.J.Koch) наявні на території НПП «Гуцульщина» і були внесені до третього видання Червоної книги України. Перші два види не є рідкісними для території Парку, вони трапляються спорадично в його середньогірній частині, проте в межах України ці види рослин зростають рідко і потребують охорони. Півники сибірські виявлені в двох локалітетах, до того ж один з них знаходиться на прилеглій до Парку території. Пухирник південний був знайдений тільки в одному локалітеті (м. Косів, озеро Банське), де виявлена підвищена концентрація солей. Поки не підтверджена сучасними знахідками наявність на нашій території ситнягу карніолійського, гербарний зразок якого знаходиться в колекції Львівського національного університету.

Астранція велика (Astrantia major L.), арніка гірська (Arnica мontana L.) та волошка карпатська (Centaurea carpatica Porc.) були вилучені з списку Червоної книги України. Такий крок був мотивований тим, що астранція велика давно не є рідкісним видом для України, стан популяцій хороший, тому вона не потребує охорони. Аналогічна ситуація із арнікою гірською, вона характерна для передгірних та гірських районів, стан популяцій задовільний, хоч збір її як лікарської сировини продовжується. Така ситуація зумовлена на нашу думку тим, що при збиранні сировини береться тільки верхня частина рослини, тобто зменшуються масштаби насіннєвого розмноження, а вегетативне відбувається досить добре. Відповідно до наших спостережень, у популяціях арніки гірської на території НПП «Гуцульщина» за минулі три роки збільшилася кількість ювенільних (молодих) особин, що свідчить про розширення цих угруповань. Щодо волошки карпатської, то цей таксон є досить спірним і до кінця не ідентифікованим, що утруднює його охорону, крім того на нашій території волошка фригійська і волошка карпатська трапляються досить часто, розмноження хороше, популяції чисельні. Не зважаючи на те, що всі три види вилучені з Червоної книги України, арніка гірська повинна бути внесена до регіонального червоного списку.

Раритетна складова тваринного світу НПП «Гуцульщина» також досить вагома. Із загальної кількості видів другого видання Червоної книги України у нас було виявлено 68 видів тварин (18% від загальної кількості). За третім виданням кількість видів тварин значно збільшилася, оскільки до списків були внесені 20 нових видів, а вилучені тільки 6, інвентаризовані на території Парку. Загалом були вилучені чотири види комах, популяціям яких нічого не загрожує. Вилучені також два види ссавців — полівка водяна мала (Arvicola terrestris L.) та борсук звичайний (Meles meles .), які досить чисельні на території України і не перебувають на межі зникнення. Список рідкісних видів «НПП» Гуцульщина значно поповнився за рахунок риб, птахів та ссавців.

Варто зазначити, що незадовільний стан акваторій України через засмічення їх побутовими та промисловими відходами зумовлює внесення все більшої кількості їх мешканців до числа рідкісних та зникаючих видів. На території НПП «Гуцульщина» основною проблемою є обміління річок, тоді як кількість стоків від сільськогосподарських об’єктів зменшилася через їх ліквідацію, але зросла засміченість водойм та їх берегів через значне рекреаційне навантаження. Цікаво, що збільшилася кількість птахів, занесених до Червоної книги України, проте згідно інвентаризаційних даних стан їхніх популяцій на території Парку можна вважати задовільним. Ще однією «червонокнижною» групою, яка значно зросла, є кажани. Вони ведуть нічний спосіб життя, виявити місця їхнього проживання та ідентифікувати досить важко, тому внесення цих видів до ЧКУ повністю виправдане і для нашої території.

Отже, третє видання Червоної книги України значно поповнилося видами, що свідчить не стільки про загрози біорозмаїттю, скільки про активізацію заповідної справи в Україні і детальне дослідження стану популяцій видів не достатньо вивчених раніше. Виведення ряду видів з Червоної книги України було зумовлене значним покращенням стану популяцій та збільшенням їхньої чисельності, що також є позитивною тенденцією і дає надію на скорочення списків рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин у майбутньому.

Марія Томич,
заступник завідувача наукового відділу