Україна є членом ООН і учасником багатьох міжнародних конвенцій, договорів, з урахуванням яких розвиває своє екологічне законодавство. Ряд договорів, конвенцій, в яких бере участь Україна, безпосередньо присвячені захисту довкілля від забруднення, збереженню біологічного різноманіття, охороні природних ресурсів. В кінці 80-х років минулого століття на міжнародному рівні чітко визначилася сучасна стратегія вирішення екологічних проблем, орієнтована на поєднання економічного розвитку з охороною довкілля. Головна ідея її полягає в тому, що права людини, екологічно сприятливе навколишнє середовище, сталий розвиток та мир повинні бути взаємопов’язані та невід’ємні одне від одного. Це рішення було прийняте 4 серпня 1987 року на 42 Генеральній Асамблеї ООН. Цими правами володіє кожна людина не лише нинішнього, а й майбутніх поколінь. Охорона довкілля може бути ефективною лише за умови, коли економічне зростання враховує всі негативні екологічні наслідки.

Для гірських регіонів характерні різноманітні ландшафти та багате біорозмаїття, які формують клімат та водний режим для значних прилеглих територій. Гори володіють запасами прісних, мінеральних вод, корисних копалин, рослинних, тваринних, рекреаційних ресурсів. Під впливом гір проживає значна частина населення України. Разом з тим екосистеми гір є дуже вразливими до антропогенних факторів. Тому природокористування тут повинно бути особливо продуманим, екологозваженим. Так, вирубування лісів, розорювання крутосхилів, надмірне випасання худоби, рекреаційні навантаження, використання міндобрив формують значні ерозійні процеси, особливо у гірській частині району, зсуви, селі, катастрофічні повені (2006, 2007, 2008 рр.), а також призводить до зникнення видів рослин і тварин. Саме біорозмаїття рослинного світу становить основу природних ресурсів, забезпечує людину продуктами харчування, сировиною, медичними препаратами.

В Карпатах є великий потенціал природних ресурсів: гриби, ягоди, лікарські рослини, мінеральні, прісні води. Але їх використовують не по-господарськи. Ліси та луки району вже не одне століття служать для заготівлі грибів, ягід, лікарських рослин. При надмірному вилученні їх з екосистем порушується баланс системи в цілому, що веде до виснаження і втрати деяких видів. Останнім часом особливо вразливими до антропогенного впливу є лікарські рослини та лісові ягоди (арніка гірська, беладонна, чорниці), запаси яких з кожним роком зменшуються, і з часом відтворити їх буде неможливо. Тому вже сьогодні треба активно розв’язувати ці проблеми, не чекаючи того часу, коли вже не буде що відновлювати.

Крім того, у горах мало орних земель, малородючі ґрунти — все це обумовлює низький рівень економіки, наслідком якого є безробіття та міграція населення. Одним з методів вирішення екологічних і економічних проблем є сталий (збалансований) розвиток, який включає в себе найперше охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів, рекреаційну діяльність, впровадження екологічно-безпечних сучасних технологій, подолання бідності та підвищення рівня життя населення. Мета сталого збалансованого розвитку невиснажливе природокористування на основі відновлюваних джерел ресурсів та енергії. Тобто, проблему слід вирішувати комплексно, що дасть можливість отримати високоякісні екологічно чисті продукти. Виробництво екологічно чистої продукції є перспективним напрямком сільськогосподарського виробництва в Україні. Цьому сприяє високий попит на таку продукцію на ринках розвинутих країн, значна потреба в ній і в нашій державі.

Назріла необхідність переорієнтації населення краю в русло рекреаційної діяльності – сільський (зелений) та інші види туризму, вирощування екологічно чистих продуктів рослинництва, ягідництва, грибів. Це допоможе розв’язати багато проблем сьогодення. Вже існує чимало культивованих видів ягід (чорниці, ожини, журавлини, актинідії, жимолості), які вирощують на плантаціях, грибів (печериці, гливи та ін.), які вирощують у теплицях, спеціалізованих та пристосованих спорудах і приміщеннях. Та й більшість лікарських рослини за кордоном ніхто вже не вилучає з природних систем, а вирощує на полях. Крім того вирощування лікарських рослин і ягід є досить прибутковою справою. Тому доцільно її активно впроваджувати у нашій місцевості — особливо вирощування рідкісних лікарських рослин: арніки гірської, родіоли рожевої, беладонни, тирличу крапчастого, чемерника чорного і ін., нетрадиційних ягід: чорниці високої, ожини безколючкової, актинідії. Це сприятиме покращенню екологічного стану і підняттю рівня життя людей. Дикорослі ягоди, особливо чорниці (афина), брусниці користуються великою популярністю у населення, рекреантів, фармацевтичної галузі. В природних умовах запаси цих ягід є обмеженими і не можуть повністю задовольнити щораз зростаючий попит. Крім того чорниці, брусниці в лісах та на полонинах збирають спеціальними гребінками, підриваючи коріння ягідників, а це веде до їх ослаблення, до того ж забирають весь врожай, не залишаючи нічого лісовим мешканцям.

Стела ФОКШЕЙ,
завідуюча лабораторією екологічного моніторингу