№1 від 06 грудня 2010 р.

1. Замовник торгів:
1.1. Найменування: Національний природний парк “Гуцульщина”.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26215347.
1.3. Місцезнаходження: 78 600 Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Дружби, 84.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: заступник директора з наукової роботи Стефурак Ю.П.,
адреса: 78 600 Івано- Франківська область, м. Косів, вул. Дружби, 84.
телефон: (03478) 29651; e-mail: gutsulpark@rambler.ru
1.5. Головний розпорядник коштів: Національний природний парк “Гуцульщина”; код за ЄДРПОУ: 26215347.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі:
3.2. Вид виконання робіт: Виконання робіт з метою створення цифрової векторної топографічної карти масштабу 1 : 10000 по матеріалам аерофотознімання території НПП “Гуцульщина”.
3.3. Місце виконання робіт: територія Національного природного парку “Гуцульщина”.

4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4.2.Адреса веб-сайту НПП «Гуцульщина», на якому додатково розміщується інформація про закупівлю: www.nnph.kosiv.org.ua
4.3.Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: оголошення від 25.10.10р.,«ВДЗ»№ 43(431),№ 40213(ТРП).
4.4.Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт цінової пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: оголошення від 15.11.10р.,«ВДЗ»№ 46(434),№05184(ТРП).
4.5.Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. 06.12.2010р., «ВДЗ»№ 49(437), № 43240 (ТРП).

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 учасники.
5.2. Найменування:
1. Івано-Франківська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру”.
2. ДП “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”.
3.ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.

5.3. Ідентифікаційний код: 1. 26429924
2. 20553899
3. 00689190

5.4. Місцезнаходження: 1. м. Івано – Франківськ вул. Макухи, 41-А.
2. м. Івано-Франківськ, вул. А.Сахарова 23а
Тел. (0342)523338; Телефакс: 55-27-70.
3. м. Івано –Франківськ, вул. Сахарова,23а
Тел. (0342)523338.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій: 1. 05.11.2010р.; 10:30год.
2. 05.11.2010р.; 11:55год.
3. 05.11.2010р.; 15:20год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій: 08.11.2010р. 11:30год.

6.3.Кількість отриманих цінових пропозицій: 3 цінові пропозиції.

6.4.Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:

1. Виконання робіт з метою створення цифрової векторної топографічної карти масштабу 1 : 10000 по матеріалам аерофотознімання території НПП “Гуцульщина”. Всі документи надані в повному обсязі окрім самої цінової пропозиції. Більша ціна.
3. Створення цифрової векторної топографічної карти масштабу 1 : 10000 по матеріалам аерофотознімання території НПП “Гуцульщина”.
Більша ціна.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

1. Ціна цінової пропозиції (з урахуванням ПДВ): 149 025(сто сорок дев’ять тисяч двадцять п’ять) грн.11 коп. Умови ідентичні.
3. Ціна цінової пропозиції (з урахуванням ПДВ): 149 578 (сто сорок дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят вісім) грн.14 коп. Умови ідентичні.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з урахуванням ПДВ): 146 780 (сто сорок шість тисяч сімсот вісімдесят) грн.38 коп.

6.7. Дата акцепту цінової пропозиції: 10.11.2010 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування: ДП “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20553899
7.3. Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. А.Сахарова, 23а, Тел. (0342) 523338; Телефакс: 55-27-70

8. Дата укладання договору про закупівлю: 22.11.2010 року.  Ціна договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ): 146 780 (сто сорок шість тисяч сімсот вісімдесят) грн.38 коп.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
10.1. Дата прийняття рішення.
10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

Надані пропозиції учасників відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та не мають обставин, встановлених статтею 17 Закону

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. Івано – Франківська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру”.
2. ДП “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”.
3.ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація: Відповідно до кошторису на 2010 рік фінансування з державного бюджету програми 2401160 «Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастру тваринного і рослинного світу, Червоної книги», а також відповідно до річного плану закупівель та керуючись Законом України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI від 01.06.2010 року було обрано процедуру запиту цінових пропозицій
для закупівлі за державні кошти послуг «Виконання робіт з метою створення цифрової векторної топографічної карти масштабу 1 : 10000 по матеріалам аерофотознімання території НПП “Гуцульщина”» 12.

Склад тендерного комітету:
1. Гавриляк М.Ю. – голова тендерного комітету;
2. Яремин В.Я. – заступник голови тендерного комітету;
2. Зеленюк О.В. – секретар тендерного комітету;
3. Марущак І.М. – член тендерного комітету;
4. Мойсюк І.В. – член тендерного комітету.

Голова тендерного комітету М.Ю. Гавриляк