Національний природний парк «Гуцульщина» створений 14 травня 2002 року в межах Косівського району Івано-Франківської області з метою збереження, відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів, етнокультурного середовища, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історичну, наукову, пізнавальну, освітньо-виховну, естетичну та рекреаційну цінність.

Він розташований у мальовничій лісистій частині Покутсько–Буковинських Карпат, на території Косівського району Івано–Франківської області. Протяжність НПП «Гуцульщина» з південного сходу на північний захід становить близько 29 км, а з півдня на північ – 20 км.До складу парку включені переважно площі лісового фонду, які межують з 41 населеним пунктом. Ліси і населені пункти творять єдиний природно – етнокультурний комплекс, який відзначається великою культурно-історичною цінністю, багатством і розмаїттям природних та рекреаційних ресурсів.

Загальна площа Національного природного парку „Гуцульщина” – 32271 гектара, в тому числі 7606 гектарів земель наданійому у постійнекористування, та 24665 гектаріввключені без вилучення у землекористувачів.

На площі 7606 га, які надані парку у постійне користування розташовані три ПНДВ – Шешорське, Косівське, Старокутське, на невилученій – 5 лісництв ДП Кутське лісове господарство та 5 лісництв Косівського РП «Райагроліс».

Функціональне зонування Парку:

  • заповідна зона: загалом — 2480,3 га (7,7%), на вилученійтериторії — 1812,6 га (23,9%).
  • зона регульованоїрекреаціївідповідно — 13295,1 га (41,2%) і 3704,7 га (48,9%)
  • зона стаціонарної рекреації — 129,8 га (0,4%) і 106,1га (1,4%)
  • господарська зона — 16342,8 га (50,7%) і 1945,5 га (25,9%)

Понад 98 % території Парку займають ліси. У низинній частині переважають листяні ліси, здебільшого дубові.

Крім дубів у нижньому деревному ярусі ростуть бук і граб, у вологіших місцезростаннях береза, в підліску – ліщина, глід, крушина, бузина та інші види. Низькогірні пасма вкриті буковими деревостанами, а також смерековими лісами з домішками ялиці, бука, явора, берези,вищі – різновіковими смерековими лісами.

За даними інвентаризації на території НПП «Гуцульщина» виявлено 874 види судинних рослин (з яких 51 вид занесені до Червоної книги України), 234 види мохів (1-ЧКУ), 296 видів грибів (8 – ЧКУ), 214 видів лишайників (2-ЧКУ, 10 видів нові для України і 2-для науки), загалом 1618 видів рослин, з яких 62 занесені до ЧКУ та 40 до Регіонального червоного списку

Попередньо проінвентаризовано 1320 видів тварин. Найбільша кількість (1014 видів) комах, з яких 28 видів занесені до ЧКУ, але це менше ніж п᾽ята частина всіх видів, що мешкають на нашій території. Через велику чисельність і різноманітність інвентаризація і вивчення комах дуже складні, для цього залучаються фахівці із інших наукових установ. Другими за чисельністю є птахи (158 видів), з яких 23 занесені до ЧКУ, третім – ссавці (звірі) – 51 вид, з яких 17 занесено до ЧКУ, четвертим -клас риби 35 видів (6-ЧКУ). Порівняно менше видове розмаїття молюсків – 17 видів, земноводних – 14 видів, плазунів – 7 видів, круглих червів – 15 видів, ракоподібних – 2 види.

Інвентаризація рослин і тварин ще не завершена.