Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції “Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій” присвячена 10-ти річчю з дня створення Національного природного парку „Гуцульщина”.

На конференції  передбачається проведення дискусії за напрямами:

 1. Збереження об’єктів неживої природи та ландшафтного розмаїття.
 2. Збереження рослинного та тваринного світу.
 3. Збереження матеріальної, духовної та етнокультурної спадщини.
 4. Рекреація та екологічна освіта.
 5. Проблеми функціонування установ ПЗФ.

Для участі в конференції необхідно

до 1 квітня 2012 р. надіслати в оргкомітет заявку на участь в конференції (форма додається), статтю (поштою – один роздрукований примірник, підписаний усіма авторами і в електронному вигляді — назва файла повинна містити прізвище першого автора латиницею) та копію квитанції про грошовий переказ.

Вимоги до оформлення статей

Матеріали  мають бути підготовлені українською мовою  в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

 • Обсяг – до 5 сторінок.
 • Поля сторінки: верхнє, нижнє – 20мм, ліве – 35мм, праве – 15мм. Сторінка – А4, книжна.
 • Шрифт: Times New Roman , 12 кегль, інтервал – 1, абзацний відступ – 5мм.
 • Рисунки та таблиці подавати на окремих сторінках після тексту.
 • Структура статті (приклад див. у заявці).

Заявка на участь в роботі науково-практичної конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій»

Заявка на участь в роботі науково-практичної конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій» (916 downloads )

Організаційний комітет

 • Канцурак В.В. —  начальник департаменту заповідної справи Мінекології України – співголова оргкомітету.
 • Пророчук В.В.— директор НПП «Гуцульщина», заслужений природоохоронець України – співголова оргкомітету.
 • Брусак В.П. — к.г.н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Гринюк М.М. — к.м.н., проректор з наукової роботи Косівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.
 • Стефурак Ю.П. — к.б.н., заступнк директора НПП „Гуцульщина” з наукової роботи.
 • Костюк А.Г. — начальник відділу, заступник директора НПП «Гуцульщина» з рекреації та благоустрою.
 • Чернявський І.В. — головний природознавець НПП „Гуцульщина”
 • Держипільський Л.М. — к.б.н., начальник наукового відділу НПП „Гуцульщина”.

Організаційний внесок для учасників конференції сплачується в національній валюті України в розмірі — 100 грн.;
—50 грн. для аспірантів та студентів;
— 25 грн. заочна участь.

Оргвнесок  необхідно перерахувати поштовим переказом за адресою:
78 600. Україна. м. Косів, Івано-Франківської обл.
вул. Дружби, 84
Фокшей Стеллі Ігорівні.
Призначення: участь в конференції
Від ____________________(прізвище, ініціали)

Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

Адреса організаційного комітету

Національний природний парк „Гуцульщина”
78 600 м. Косів, Івано-Франківської обл.
вул. Дружби, 84
Тел./факс: 8-03478-2-37-09
Web-адреса: https://www.nnph.kosiv.org.ua
E-mail: gutsulpark@ rambler.ru, park1@online.ua

Телефони для довідок

 • 0976305921 — Стефурак Юрій Петрович
 • 0674910860 — Держипільський Любомир Михайлович

Матеріали надсилати у електронному вигляді за адресою:  gutsulpark@ rambler.ru (резервна пошта: park1@online.ua)
тема листа:  Конференція.

Та поштою за адресою:
78600 м. Косів, Івано-Франківської обл.
вул. Дружби, 84
з приміткою: Конференція.

З повагою, організаційний комітет.