На території Національного природного парку «Гуцульщина» 13 – 22 серпня 2012 року працювала наукова експедиція з інвентаризації мікофлори (грибів), яку очолила чл. – кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Дудка Ірина Олександрівна. До складу експедиції входили науковці з:

  • інституту ботаніки ім.. М Холодного: завідувач відділу мікології чл.- кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Дудка Ірина Олександрівна та науковий співробітник  Аніщенко Ірина Миколаївна,
  • Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна: кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології Харківської Державної зооветеринарної академії, старший науковий співробітник  науково-дослідної частини Леонтьєв Дмитро Вікторович,
  • Галицького Національного природного парку:  аспірант кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, науковий співробітник Маланюк Василь Богданович,
  • працівники наукового відділу Національного природного парку «Гуцульщина»: завідувач наукового відділу кандидат біологічних наук Держипільський Л. М., заступник  завідувача наукового відділу Фокшей С. І., завідувач лабораторії екологічного моніторингу Петричук В. І., науковий співробітник Савчук Г. В.

Метою експедиції було вивчення дискоміцетів, гастероміцетів, міксоміцетів та макроміцетів.

Експедиція охопила територію всіх трьох ПНДВ: Шешорського, Старокутського та Косівського. В результаті  обстежень лісових масивів список видового складу макроміцетів НПП «Гуцульщина» поповнили 60 видів, зокрема було виявлено  три нових види грибів, які занесені до Червоної книги України. Список міксо-, гастро- та дискоміцетів уточнюється.

На завершення експедиції були підписані угоди про наукову співпрацю між Національним природним парком «Гуцульщина» та інститутом ботаніки ім. М. Холодного і Галицьким Національним природним парком.