10 травня 2013 року відбулась двадцять перша науково-технічна рада Національного природного парку «Гуцульщина».

Відкрив НТР її голова, директор НПП «Гуцульщина» Василь Пророчук, який зазначив, що нами перегорнута сторіночка 10-річної діяльності Парку. Проведено заходи зі святкування ювілею, на 20 НТР проведено підсумки всесторонньої його діяльності за цей період, але це вже в минулому. На сьогоднішній день перед працівниками Парку стоять нові завдання. Ми будемо нарощувати темпи і, враховуючи 10-літній досвід, удосконалювати природоохоронний, науково-дослідний, еколого-освітній, рекреаційний та господарський напрямки роботи Парку. Василь Васильович висловив сподівання, що в найближчій перспективі нарешті будуть вирішені основні проблемні питання, зокрема виготовлення Державного акту на право постійного користування землею, які гальмують не тільки діяльність парку, а і розвиток регіону загалом.

По першому питанню порядку денного, про стан збереження природних екосистем на території, що ввійшла до НПП «Гуцульщина»  з вилученням у землекористувачів, доповів начальник відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП «Гуцульщина» Іван Кашевко. Доповідь Івана Петровича визвала велику зацікавленість, він відповів на численні запитання членів НТР, зокрема доктора с/г наук, професора кафедри лісових культур і лісової селекції Національного  лісотехнічного університету України,  академіка-секретаря Лісівничої академії наук Юрія Дебринюка, начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина», кандидата біологічних наук  Любомира Держипільського та інших. Кандидат технічних наук, доцент  Юрій Боєчко звернув увагу доповідаючого на недостатню роботу з облаштування місць відпочинку та на засміченість придорожніх лісових територій. Директор РП «Райагроліс», голова комісії Косівської районної ради з екологічних питань Дмитро Никифорак запропонував включити в рішення НТР наступну пропозицію: рекомендувати всім лісокористувачам території ПЗФ щорічно подавати матеріали зі стану збереження природних екосистем, в тому числі по спеціальному використанню природних ресурсів, на розгляд комісії Косівської районної ради з екологічних питань та НТР НПП «Гуцульщина», що було одноголосно підтримано членами НТР. Роботу відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП «Гуцульщина»  признано задовільною.

З другого питання порядку денного Юрій Петричук, завідувач лабораторії екологічного моніторингу, представив на розгляд НТР програму збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів, яка, з окремими побажаннями, була погоджена і рекомендована на затвердження в Мінекології України.

Вже стало доброю традицією розглядати на засіданні НТР матеріали чергового тому «Літопису природи» НПП «Гуцульщина», тому в наступному питанні порядку денного Любомир Держипільський деталізував по розділах результати досліджень 10 тому. Директор Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст., кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН, народний вчитель України Петро Лосюк висловив побажання про необхідність публікації матеріалів досліджень  в спеціальних та публічних виданнях, оскільки про такі колосальні напрацюваня має знати широке коло людей. Петро Васильович також подарував НПП «Гуцульщина» дві останні монографії бібліотеки гуцульської школи.

Четвертим питанням порядку денного було розгляд  проектів лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в 2014 році. Іван Кашевко представив проект ліміту на спеціальне використання природних ресурсів в 2014 р. по НПП «Гуцульщина», який, після обговорення і деталізації окремих моментів, члени НТР погодили в цілому з врахуванням зауважень та рекомендували  на погодження у Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області і затвердження  Міністерством екології та природних ресурсів України.

Щодо інших землекористувачів, то НТР рекомендувала ДП «Кутський лісгосп» підготувати матеріали відповідно до вимог чинного законодавства і представити  на розгляд бюро НТР НПП «Гуцульщина», а РП «Райагроліс» проекти лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в 2014 році не подавав.

В різному розглядалося звернення до НТР рекреаційної лісової мисливсько-оздоровчої туристичної неприбуткової громадської організації «Еко-прес» с.м.т. Яблунів. З проханням погодити ГО «Еко-прес»  рекреаційну діяльність на суміжних територіях, які відносяться до ПЗФ і надані Парку без вилучення у землекористувачів, виступив голова організації Ігор Синежук, на засіданні також були присутні 9 членів даної організації.

В дискусії щодо цього питання взяли участь Василь Пророчук, Юрій Стефурак, Юрій Дебринюк, старший науковий співробітник лабораторії природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка Юрій Зінько,  Юрій Боєчко.

Науково-технічна рада НПП «Гуцульщина» вирішила: погодити ГО «Еко-прес» рекреаційну діяльність на зазначених територіях при умові заключення угод про співпрацю з відповідними землекористувачами та з дотриманням вимог чинного законодавства України.