У рамках угоди між Урядами Федеративної Республіки Німеччини та України у сфері охорони навколишнього природного середовища та співпраці з реалізації національної програми розвитку національних природних парків в Україні на період 2012-2014 роки з 25 серпня по 1 вересня 2013 року було проведено на базі національних природних парків «Яворівський», «Карпатський», «Гуцульщина» та Карпатського біосферного заповідника низку міжнародних семінарів на тему: «Удосконалення управління установами природно-заповідного фонду Карпатського регіону: досвід України та Німеччини».

За круглим столом, який відбувся у рамках цього семінару 30 серпня ц.р. керівники німецьких національних парків «Harz» Сабіни Моне, «Jasmund» Інгольфа Штодіана та директора біосферного резервату «Spreewald» Євгена Новака інформували представників НПП «Гуцульщина» про стан, проблеми та перспективи розвитку їх природно-заповідних установ, особливості їх природоохоронної, наукової, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності відповідно до Федерального закону Німеччини. Вони також поділилися з досвідом їхньої роботи із громадами, використання бренду природоохоронних територій для збалансованого розвитку прилеглих територій тощо.

31 серпня цього року, відповідно до програми міжнародного семінару, його учасники відвідали колоритний, самобутній торговий комплекс «Косівський базар». Надзвичайне захоплення викликало знайомство учасників з творчими роботами: кераміка, вишивка, ткацтво, різьба по дереву, мосяжництво та ін., народних майстрів та членів спілки художників України Косівщини. Відтак у візит-центрі НПП «Гуцульщина» відбулася офіційна зустріч, на якій німецька делегація ознайомилась із досвідом роботи НПП «Гуцульщина».

В презентації на тему: «Національний природний парк «Гуцульщина»: як природно-заповідна установа загальнодержавного значення» автор цього повідомлення ознайомив учасників семінару з основними напрямками його діяльності. В процесі презентації великий інтерес в німецьких учасників викликали окремі моменти проекту організації території НПП «Гуцульщина», зокрема функціональне зонування, яке має суттєві відмінності від такого Німецьких природно-заповідних об’єктів. Так заповідна зона (зона А) національних парків «Гарц» та «Ясмунд» становить 50 та 70% відповідно, характерно, що є ще так звана зона розвитку (зона Б) в якій розробляються і впроваджуються заходи зі збереження флори і фауни в результаті яких більшість цих територій, в найближчій перспективі, мають бути переведені в зону А. Тому заповідна зона національних парків Німеччини може становити до 90% і більше.

Основну увагу в презентації приділено науковій діяльності НПП «Гуцульщина», інвентаризаційним, популяційним дослідженням і особливо розробці та впровадженню заходів зі збереження рідкісних та зникаючих видів флори та фауни. Приємно вразила учасників семінару науково-дослідна робота лабораторії екологічного моніторингу, зокрема дослідження лісових екосистем, реалізація програми зі збереження та відтворення тису ягідного, рідкісних видів макроміцетів, вивчення показників природної резистентності гуцульської породи коней, а також біоіндикація – метод екологічного моніторингу водних об’єктів території НПП «Гуцульщина», яка має надзвичайно велике значення в період загрози забруднення навколишнього середовища, особливо річок та придорожніх смуг, узлісь Косівщини твердими побутовими відходами (особливо тирсою).

Також акцентована увага присутніх на актуальній і перспективній роботі науковців — це створення ГІС (геоінформаційних систем) Парку, основою для якої є створена в 2010 році цифрова векторна карта масштабу 1:10 000 за матеріалами аерофотознімання території НПП «Гуцульщина».

Однак, для проведення вищезгаданих робіт на належному рівні, які би дозволили проводити комплексні дослідження, включаючи моніторинг важких металів, визначення показників органічних забруднювачів та ін., необхідне сучасне лабораторне обладнання, новітні технології, програмне забезпечення тощо, а також лінія переробки твердих побутових відходів, на чому наголосив підчас обговорення начальник відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП «Гуцульщина» І.П. Кашевко.

Саме такі основні позиції скеровані німецьким учасникам делегації зі сподіванням на допомогу та співпрацю.

В презентації приділена значна увага роботі відділу екологічної освіти Парку. Формування екологічної культури підростаючого покоління і не тільки є однією із основних ланок його діяльності. Проведення екологічних фестивалів, літніх таборів, семінарів, конкурсів і вікторин, робота еколого-освітнього центру, виїзного еколекторію та бібліотеки, тісна співпраця з відділом сім’ї та молоді Косівської РДА, Косівським та Яблунівським центрами дитячої творчості, дошкільними та шкільними закладами – це неповний перелік тієї колосальної роботи, яку за браком часу, вдалося дуже стисло продемонструвати учасникам семінару.

На семінарі також виступила заступник директора, начальник відділу рекреації та благоустрою НПП «Гуцульщина», голова громадської ради Косівщини — А.Г. Костюк, яка підкреслила, що Косівщина є екологічно-чистим регіоном і що її природний та рекреаційний потенціал, а також етнокультурна спадщина сприяють збалансованому розвитку туризму та регіону загалом.

Великий інтерес учасників міжнародного семінару викликала презентація начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина», кандидата біологічних наук, голови регіональної громадської організації «Спадщина Гуцульщини» — Л.М. Держипільського на тему: «Антична сакральна спадщина Гуцульщини». Директор середньоазіатських програм Союзу охорони природи і біорізноманіття Німеччини (NABU) Борис Тихомиров не скривав емоцій від почутого і побаченого, він попросив надати йому всі матеріали досліджень з даного питання і запевнив науковців про зацікавленість очолюваної ним організації і його особисту у співпраці у цьому та інших напрямках наукової діяльності НПП «Гуцульщина».

Відтак учасники семінару відвідали науково-освітній центр лабораторного корпусу НПП «Гуцульщина». Про нові підходи щодо діяльності лабораторії екологічного моніторингу розповіли гостям старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук М.В.Пасайлюк та завідувач лабораторією Ю.В.Петричук. Вони поділилися розробленою ними стратегією щодо попередження знищення місцевих популяцій червонокнижних видів грибів, а також першими результатами реалізації програми зі збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів. На сьогоднішній день виділені чисті культури окремих рідкісних та зникаючих видів грибів, які мають надзвичайно цінні харчові та лікувальні властивості, отримано в лабораторних умовах їх міцелій (грибницю) та плодові тіла. Надзвичайно цікавою видалась німецьким учасникам семінару перспектива діяльності лабораторії, якою передбачено вивчення біологічних особливостей поверхневого та глибинного культивування плодових тіл та міцелію з метою налагодження екстенсивного та інтенсивного вирощування грибів, дослідження фармацевтичних властивостей та отримання біологічно активних і хімічно цінних речовин. Крім природоохоронного ефекту виконання наміченого плану дій матиме економічне та профілактично-оздоровче значення для населення регіону. Далі Учасники семінару ознайомилися з облаштованими кімнатами: геології, мікології, дендрології, орнітології, ентомології, вазонарієм, гербарною кімнатою та кімнатою лікарських рослин, які окрім наукового значення сприяють підвищенню обізнаності молодого покоління в галузі природознавства, а також прогресивному методу формування їх екологічної свідомості.

Приємно вразило учасників семінару відвідування Туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая». А.Г. Костюк дуже зацікавила представників німецької делегації розповіддю про мету, історію створення та деталі його функціонування. Вона відмітила, що особливе значення реалізації цього проекту має для виховання моральних якостей, духовності і патріотизму підростаючого покоління.

Підвів підсумки керівник німецької делегації Генріх Шмаудер — відповідальний за співпрацю із країнами Центральної та Східної Європи у Федеральному міністерстві довкілля, охорони навколишнього природного середовища та безпеки ядерних реакторів Федеративної Республіки Німеччина.
Він насамперед підкреслив, що всі учасники семінару високо оцінюють роботу НПП «Гуцульщина», відмітив налагоджену роботу всіх його підрозділів. Особливо відмітив керівник делегації високий рівень наукової діяльності, а реалізація проекту «Маєток святого Миколая» виділяє НПП «Гуцульщина» серед інших парків Карпатського регіону і в перспективі буде сприяти збалансованому розвитку регіону, слугувати його брендом.

Генріх Шмаудер та Борис Тихомиров запропонували оформити, відповідно до запропонованих пропозиції, програми і передати їх у Мінприроди України, а вони з свого боку виявили готовність допомогти у пошуках джерел фінансування для їх реалізації.

Заступник директора НПП «Гуцульщина» з наукової роботи, кандидат біологічних наук,
голова Косівського товариства «Гуцульщина»
Стефурак Ю.П.