Під такою назвою 30 – 31 жовтня 2014 року  в екотуристичному візит-центрі Карпатського національного природного парку м. Яремче, Івано-Франківської області відбулася науково-практична конференція.

Праліси мають для природи та людини неоціненне значення. Як стійкі лісові екосистеми, які не зазнали значного антропогенного впливу, вони відіграють визначальну роль у забезпеченні стабільності природних комплексів Карпат.  Особливо у наш час, коли ліси Карпат втрачають стійкість до впливу  навколишнього середовища,  що складає загрозу їхньому існуванню, а ділянки пралісів і старовікових лісів, як осередки стабільності, можуть зберегти ліси Карпат.

У березні 2014 року Українське товариство охорони птахів у партнерстві та за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства – міжнародної природоохоронної організації (Німеччина) – почало впроваджувати проект «Збереження Карпатських пралісів». До проекту залучено дев’ять національних природних парків Карпатського регіону, де проростають праліси та старовікові ліси: Карпатський, Верховинській, «Гуцульщина», «Зачарований край», Вижницький, Черемоський, «Синевир», Ужанський, «Сколівські бескиди».

Метою проекту є збереження Карпатських пралісів шляхом розширення територій покриття національними природними парками Карпатського регіону важливих первісних і природних біотопів. Проект впроваджується в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях на території та в проектованих зонах розширення дев’яти національних природних парків, залучених до його виконання.

Основними завданнями проекту є обстеження, картування та опис старовікових лісів та пралісів на проектованих територіях, підготовка обґрунтувань і клопотань щодо доцільності розширення територій Парків та розробки Планів управлінь територіями.

Мета конференції: представлення результатів  інвентаризації старовікових лісів і пралісів в зоні проектованого розширення територій національних природних парків Карпатського регіону,  проведеної у червні – липні поточного року в рамках виконання проекту,  та обговорення проблем збереження особливо цінних лісів Українських Карпат шляхом  збільшення площі природно-заповідного фонду.

В конференції взяли участь 25 учасників, що представляють проектні регіони України та органи державної влади, а саме: представники національних парків, залучених до проекту, Міністерства екології та природних ресурсів, департаментів екології обласних державних адміністрацій, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Заслухавши та обговоривши звітні доповіді координаторів та експертів проекту, учасники науково-практичної конференції прийняли резолюцію, в якій відзначили, що  за період виконання проекту (березень – жовтень 2014р.) було досягнуто поставлених цілей і отримані результати можна розцінювати як позитивні.

Успішне виконання завдань проекту стало можливим завдяки спільним зусиллям виконавців проекту та ключовим експертам.

I.    Головні досягнення проекту:

1.    Отримано інформацію про кількість, площу та сучасний екологічний стан ділянок пралісів і старовікових лісів на проектованих територіях розширення дев’яти національних природних  парків.
2.    Оцінено ступінь перетворення частини пралісів і старовікових лісів на обстежених територіях в господарські ліси в  результаті лісогосподарської діяльності.
3.    На основі проведених досліджень надано пропозиції щодо оптимізації площі і меж пропонованих територій розширення Парків.
4.    Підготовлено наукові обґрунтування та клопотання щодо доцільності розширення територій національних природних  парків.
5.    Підготовлено проекти планів дій для 9-ти національних природних парків щодо розширення територій та посилення збереження пралісів і старовікових лісів та інших цінних біотопів.

II.     Учасники конференції висловлюють занепокоєння у зв’язку з:

•    гострою необхідністю охорони пралісів та старовікових лісів, які ще залишилися в Карпатському регіоні;
•    лісогосподарською діяльністю, яка у ряді випадків супроводжується руйнуванням цінних лісових ділянок, зокрема, пралісів і старовікових лісів, які є середовищем існування раритетних видів флори та фауни;
•    низьким рівнем підтримки пропозицій щодо розширення територій об’єктів природно-заповідного фонду з боку користувачів угідь та територіальних громад.

III.    Учасники конференції вважають, що реалізація проекту підтверджує важливість розширення території Парків як ключового інструменту збереження Карпатських пралісів і старовікових лісів,  та рекомендують:

1.    Українському товариству охорони птахів:
•     звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з пропозицією прийняти негайні заходи щодо покращення охорони залишків старовікових лісів і пралісів шляхом їх заповідання.

2.    Міністерству екології та природних ресурсів України:
•    забезпечити вирішення питання розширення території національних парків в зоні зростання старовікових лісів та пралісів, що, в свою чергу, забезпечить виконання Україною зобов’язань щодо розширення території природно-заповідного фонду (відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом);
•    звернути увагу на необхідність проведення інвентаризації та створення бази даних територій з ділянками пралісів та старовікових лісів, що не входять до переліку природно-заповідного фонду, з метою подальшого їх заповідання;
•    залучити фінансові механізми для вирішення питань розширення територій природно-заповідного фонду;
•    забезпечити фінансування розробки проектів організації території, природоохоронних заходів, а  також фінансову підтримку науково-прикладних робіт з питань підтримки стійкості пралісових екосистем і їх біорозмаїття;
•    приділити підвищену увагущодо надання лімітів на використання природних ресурсів на потреби місцевого населення;
•    вирішити питання взаємозаміни приватизованих місцевим населенням земель, які знаходяться на території національних природних парків у постійному користуванні на цінні території, що входять до складу парку без вилучення у землекористувачів.

IV.    Учасники конференції просять:

1.    Державну агенцію лісових ресурсів України:
1)    забезпечити збереження пралісів і старовікових лісів Карпатського регіону згідно із чинним законодавством України та резолюціями Міністерських конференцій із збереження лісів у Європі, які підписані Україною;
2)    підтримати пропозиції щодо розширення територій Парків в зоні зростання пралісів і старовікових лісів з метою їх збереження відповідно з рішеннями Міністерської декларації Третьої наради Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;
3)    пропонувати державним підприємствам лісового господарства спрямовувати використання природних ресурсів на задоволення потреб місцевого населення.

2.    Концерн воєнремсервіс:
4)    звернути увагу нанеобхідість дотримання природоохоронного законодавства у лісогосподарській діяльності  в зв’язку з  вирубуванням старовікових лісів на території лісництв Сколівського військового лісгоспу, що розташовані в межах НПП «Сколівські Бескиди»;
5)    підтримати пропозицію щодо передачі земель Сколівського військового лісгоспу упостійне користування Парку (територія з вилученням);
6)    забезпечити погодження лісогосподарської діяльності на території НПП «Сколівські Бескиди» з адміністрацією Парку.

3.    Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську і Закарпатську обласні державні адміністрації:
7)    звернути увагу на необхідність  збереження пралісів та старовікових лісів, що зростають на території областей, і які все ще не мають правового статусу природно-заповідних територій;
8)    сприяти пропонованому проектом розширенню територій національних природних парків;
9)    сприяти національним природним паркам у виготовленні правоустановчих документів на землю.

V.    Учасники конференції:

  • вважають неприпустимою лісогосподарську діяльність, яка призводить до знищення залишків пралісів і старовікових лісів Карпатського регіону;
  • висловлюють глибоку подяку Франкфуртському зоологічному товариству за фінансову підтримку проекту «Збереження Карпатських пралісів»;
  • висловлюють слова подяки всійкоманді проекту, в тому числі зовнішнім експертам, за проведену роботу по реалізації природоохоронного проекту «Збереження Карпатських пралісів»;
  • пропонують створити громадську природоохоронну організацію «Альянс наукових менеджерів природоохоронних територій Карпатського регіону»;
  • пропонують дану резолюцію опублікувати в засобах масової інформації та довести до відома центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін, а результати проекту видати окремою книгою.

Національний координатор проекту,
керівник природоохоронного відділу ТОП, к.б.н.                  Ольга Яремченко