В серпні 2015 року науковцями Національного природного парку  “Гуцульщина” проведено інвентаризацію макроміцетів на постійній пробній площі закладеній в старовікових смерекових лісах г. Грегіт та околиць полонини Крами, що відносяться до території ДП “Кутське лісове господарство”, які ввійшли до складу Парку без вилучення у лісокористувачів.

В результаті досліджень ідентифіковано 41 вид макроміцетів, які належать до 20 родів, 15 родин та 6 порядків одного класу  Agaricomycetes з відділу Basidiomycota. Серед виявлених грибів два види належать до Червоної книги України, а саме: Gomphus clavatus (Pers.) Gray та Lactarius lignyotus Fr. Крім того чотири види макроміцетів проінвентаризовано вперше.