Дослідження видового різноманіття тваринного світу є важливим і пріоритетним завданням кожного науковця. Тому на території НПП «Гуцульщини» систематично проводиться кропітка робота по вивченню багатства фауни регіону. Цього року ретельні дослідження були проведені по вивченню фауни їздців-діапріїд. Їздці-діапріїди — це паразитичні перетинчастокрилі, характерною особливістю яких є ендопаразитичний розвиток личинок у личинках і лялечках (пупаріях) інших комах. Хазяями більшості видів діапріїд є представники Diptera, зрідка Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera й інші Hymenoptera. Робота по вивченню цих перетинчастокрилих комах проводилася під керівництвом асистента кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича кандидата біологічних наук Тимочко Лесі Іванівни.

В експедиційних дослідженнях від парку взяли участь: заступник начальника наукового відділу Фокшей Стелла Ігорівна та старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Пасайлюк Марія Василівна. Збір матеріалу здійснювали у чотирьох рослинних асоціаціях у межах парку (дендропарк, буково-грабовий ліс, мішаний ліс, а також на луках на березі р. Рибниця) методом ентомологічного косіння та з використанням пасток Меріке.

Камеральну обробку проводили за загальноприйнятими в гіменоптерології методиками. Їздців ідентифікували за відповідними визначниковими таблицями та родовими визначниковими таблицями. Всього зібрано й опрацьовано близько 400 особин діапріїд. Проводиться робота по їх ідентифікації, що стане суттєвим поповненням видового складу фауни нашого регіону та буде відображено у літописі природи НПП «Гуцульщина».

Слід відмітити, що дослідження комах родини Діапріїди на території парку проводиться не вперше. Зусиллями науковців змонтований експозиційний матеріал (колекція цих комах), оглянути який можна побачити в лабораторії екологічного моніторингу.

Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук,
Пасайлюк Марія Василівна