Щорічно, за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, проводиться Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».  Метою конкурсу є розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи.

Працівниками Національного природного парку «Гуцульщина» до конкурсу було підготовлено 5 робіт:

  1. «Благоустрій джерела «Іванова криниця» на еколого-пізнавальній стежці «На гору Клифа»
  2. «Благоустрій джерела «Кринчиста криниця»
  3. «Біотичні індекси в системі екологічного моніторингу Національного природного парку «Гуцульщина»
  4. «Облаштування еколого-пізнавального маршруту «До сірководневого джерела на річці Волійця».
  5. «Паспортизація водних об’єктів території НПП «Гуцульщина».

Водні ресурси Парку мають унікальне екологічне, соціально-економічне, рекреаційно-оздоровче значення. Вода як основа життя потребує раціонального використання та охорони.

Юлія ГАВРИЩУК
Провідний фахівець відділу рекреації та благоустрою НПП «Гуцульщина»