1. 12. 2015р. відбулося чергове засідання науково-технічної ради НПП „Гуцульщина” з наступним порядком денним:

 

 1. Погодження персонального складу НТР НПП «Гуцульщина» (доповідач – директор   НПП „Гуцульщина”, заслужений природоохоронець України

В.В. Пророчук).

Вирішили: замість 3-х вибувших членів НТР ввести в її склад:

     – Ванджурака П.І. – голову Косівської районної ради;

     – Яремченко О.А. – керівника природоохоронного відділу Українського товариства охорони птахів, к.б.н.;

     – Копчука І.М. – начальника відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП „Гуцульщина”.

 

 1. Організаційно-правові аспекти функціонування НПП «Гуцульщина» (доповідач – директор   НПП „Гуцульщина”, заслужений природоохоронець України В.В. Пророчук).

Вирішили: 1) прийняти до відома; 2) розширити інформаційно-пропагандистську роботу щодо функціонування НПП «Гуцульщина».

 

 1. Розгляд планів лімітів на проведення санітарно-оздоровчих та інших заходів в 2016 році (доповідачі: начальник відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП „Гуцульщина” І.М. Копчук, в.о. директора ДП „Кутське лісове господарство” В.Д. Дмитрук, директор Косівськьго РП „Райагроліс” Ю. М. Пліхтяк).

Вирішили: 1) створити комісію з обстеження ділянок лісу НПП «Гуцульщина» призначених для проведення санітарно-оздоровчих заходів. В склад комісії включити: головного природознавця, начальника відділу та інших працівників служби державної охорони та збереження природних екосистем, науковців – всі НПП „Гуцульщина”, представників Косівської районної ради та РДА,членів НТР, а також голів сільських рад відповідних територій; 2) вилучити з представлених планів проведення санітарно-оздоровчих заходів в 2016 році рубання старовікових дерев; 3) представлені плани проведення санітарно-оздоровчих заходів в 2016 році Парку та інших користувачів направити на доопрацювання, після чого подати на розгляд бюро НТР.

 

 1. Стан та перспектива рекреаційної діяльності НПП «Гуцульщина» (доповідач – провідний фахівець відділу рекреації та благоустрою Ю.В. Гаврищук).

Вирішили: прийняти до відома.

 

 1. Сучасний стан фітоценозів за участю сосни кедрової європейської в лісах НПП «Гуцульщина» (доповідач – науковий співробітник наукового відділу НПП „Гуцульщина”О.О. Погрібний.).

Вирішили: прийняти до відома.

 

 1. Вирощування грибів у природі. Технологія re-situ (доповідач – старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук М.В. Пасайлюк).

Вирішили: прийняти до відома.

 

 1. Про стан виконання дисертаційної роботи молодшим науковим співробітником НПП «Гуцульщина» (доповідач – молодший науковий співробітник З.В. Гостюк).

Вирішили: прийняти до відома.

 

 1. Розгляд плану науково-технічних заходів на виконання теми „Літопис

природи”, тематичного плану на 2016 рік (доповідач-начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина», кандидат біологічних наук Л.М. Держипільський).

Вирішили: схвалити план науково-технічних заходів на виконання теми „Літопис природи” та тематичний план «Гуцульщина» на 2016 рік.

 

 1. Розгляд плану еколого-освітніх заходів НПП «Гуцульщина» (доповідач-начальник еколого-освітнього відділу У.М. Багрійчук).

Вирішили: схвалити план еколого-освітніх заходів НПП «Гуцульщина» на 2016 рік.

 

 1. Про стан впровадження проекту «Збереження Карпатських пралісів» в НПП «Гуцульщина» (доповідач – заступник директора з наукової роботи НПП „Гуцульщина” Ю.П. Стефурак).

Вирішили: схвалити роботу НПП «Гуцульщина» з впровадження проекту «Збереження Карпатських пралісів» .

 

 1. Різне

– Про погодження продовження робіт з геологічного вивчення, в т. ч. з дослідно промисловою розробкою природного газу, нафти Акрешорської площі ТОВ «МТ ГРУП», м. Дніпроопетровськ (доповідач- заступник директора з наукової роботи НПП „Гуцульщина”Ю.П. Стефурак);

Вирішили: 1) прийняти до відома; 2) у зв΄язку з тим, що ТОВ «МТ ГРУП» своїм листом від 18.12.2015р. №4/12-15 відізвало свій лист від 06.10.2015р. № 5/10-15 залишити його без розгляду; 3) працівникам служби державної охорони та збереження природних екосистем і науковцям НПП „Гуцульщина” бути пильними при вирішенні подібних питань і діяти відповідно до чинного законодавства України.

– Про рекомендацію до друку наукових праць(доповідач – заступник директора з наукової роботи НПП „Гуцульщина” Ю.П. Стефурак).

Вирішили: 1) рекомендувати до друку методичні рекомендацій щодо збереження, інтенсивного розведення та удосконалення генофонду гуцульської породи коней (підготовлено до 90-річчя створення в м. Косові «Зв΄єзку годівників коня гуцульської раси»).