При НПП «Гуцульщина» у 2005 році створено лабораторію екологічного моніторингу.  Лабораторія проводить роботу над вивченням різних водних об’єктів – річок, озер, ставків, джерел. Основні річки території парку, а ними є Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка, підлягають постійному моніторингу.

Моніторинг  проводиться систематично – один раз в місяць. Також проводиться обстеження і картування інших водних об’єктів. Територія національного парку багата на сірководневі, сульфатні, соляні джерела, та джерела з високою мінералізацією. Станом на 01.01.2016 р. зроблено паспорти для 13 джерел.

Також науковцями розроблена стратегія щодо збереження місцевих популяцій червонокнижних видів грибів, виконується програма: «Збереження рідкісних видів макроміцетів та відпрацювання методик їх штучного культивування в природних умовах».

Результатом такої праці повинно стати, отримання в лабораторних умовах міцелію та плодових тіл, а також поповнення їх чисельності у природі.