11-17 серпня 2016 року на території НПП «Гуцульщина» працювала наукова експедиція з метою відбору мікологічного матеріалу за науковою темою НАН України № 418 «Таксономічна різноманітність та закономірності розподілу грибів і грибоподібних організмів за біотопами на прикладі Українських Карпат», яку очолювала завідуюча відділу мікології, член – кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Дудка Ірина Олександрівна.

До складу експедиції входили науковці з Інституту ботаніки ім. М. Холодного: провідний науковий співробітник, к.б.н. Т.В. Андріанова; старший науковий співробітник, к.б.н. М.П. Придюк та молодший науковий співробітник, к.б.н. М.О. Зикова, а також зам. начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина» Фокшей С.І. та старший науковий співробітник, к.б.н. Пасайлюк М.В.

Мікологічні обстеження проведені в грабово-дубових лісах Старокутського ПНДВ (територія з вилученням), Косівського лісництва (ДП Кутське лісове господарство, територія без вилучення), грабово-ялицево-букових лісах Косівського ПНДВ та Шешорського ПНДВ (територія з вилученням). Дані  мікологічних зборів опрацьовуються та будуть передані в науковий відділ НПП «Гуцульщина». За результатами польових досліджень будуть опубліковані спільні наукові статті.

Стелла Фокшей,
заступник начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина»