Гуцульська порода коней є аборигенною породою Гуцульського регіону Східних Карпат.

Це надійні, фізично витривалі, із спокійною вдачею помічники. Їх успішно залучають до ваговозних, рекреаційних, транспортних, сільськогосподарських і інших робіт. При цьому заходи,  спрямовані на дослідження вікових і статевих особливостей природної резистентності коней гуцульської породи, як аборигенної для Карпат, сприятимуть не тільки формуванню заходів підвищення продуктивності тварин, але й всесторонньому розумінню унікальності породи.

Результати цих досліджень є вагомими для всіх, хто вболіває за долю гуцульських коней і для наукової спільноти, зацікавленої у збереженні високої продуктивності аборигенних порід. Тому результати досліджень публікуються у фахових виданнях та виданнях, включених до Міжнародних науково-метричних баз даних.

Так, результати досліджень природної резистентності коней гуцульської породи висвітлені у 53 випуску Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин», ознайомитися з якими можуть всі зацікавлені у збереженні унікальної гуцульської породи коней.

Ірина Володимирівна Стефурак,
науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу