м. Косів, Україна, 8-9 червня 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-й річниці НПП «Гуцульщина» «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», відбулася за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Івано-Франківської обласної ради та державної адміністрації, Косівської районної ради та державної адміністрації.

У 38 доповідях та повідомленнях конференції було детально розглянуто природоохоронні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат, проблеми збереження ландшафтного й біологічного різноманіття, питання дослідження та охорони об’єктів історико-археолого-культурної спадщини Карпат, роль природно-заповідних об’єктів у збалансованому розвитку гірських територіальних громад, ГІС-технології на природно-заповідних територіях.

На підставі заслуханих доповідей та проведених дискусій учасники конференції зазначили:

 1. Парк володіє високим рекреаційним потенціалом. Тут розвинена мережа численних туристичних маршрутів та еколого-пізнавальних стежок, реалізовується проект «Туристично-мистецький комплекс «Маєток святого Миколая», створено пасіку-музей під відкритим небом, облаштовано кімнату бджоляра. Рекреаційна діяльність Парку постійно вдосконалюється – розробляються нові пішохідні, велосипедні та кінні маршрути тощо.
 2. Керівництво Парку відіграє значну роль у поглибленні співпраці з органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, (кома не потрібна!!!) щодо врегулювання питання виготовлення правовстановлюючої документації на право постійного користування НПП «Гуцульщина» земельними ділянками та вирішенні низки інших питань.
 3. Підтримати роботу Парку щодо виконання протокольного доручення наради, яка відбулася в Мінприроди 25 січня 2015 року, щодо вирішення питання виготовлення відповідної документації на право постійного користування землею НПП «Гуцульщина», розширення його території та збільшення площі, наданої парку з вилученням в лісокористувачів, а також рішення координаційної ради Парку щодо діяльності Національного природного парку «Гуцульщина», яка відбулася 23 лютого 2017 року.
 4. Рекомендувати обласним та районним органам державної влади та місцевого самоврядування, а також Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області максимально сприяти позитивному вирішенню проблемних питань щодо виготовлення правовстановлюючої документації на право постійного користування землею НПП «Гуцульщина», розширення його території та збільшення площі, наданої парку з вилученням в лісокористувачів.
 5. Звернутися до Мінприроди з проханням виділити кошти для доопрацювання проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок НПП «Гуцульщина».
 6. Мінприроди підготувати проект Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні» з метою адаптації українського законодавства до вимог ЄС та забезпечити реальні кроки щодо впровадження його в практику.
 7. З метою адаптації українського законодавства до вимог ЄС Мінприроди підготувати проект Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні» та забезпечити реальні кроки щодо впровадження його в практику.
 8. Внести території НПП «Гуцульщина», де виявлені рослинні угруповання, що включені до Зеленої книги України, в заповідну зону Парку під час чергового лісовпорядкування та врахувати відповідні зміни при складанні нового Проекту організації його території.
 9. Під час чергового лісовпорядкування внести території НПП «Гуцульщина», де виявлені рослинні угруповання, включені до Зеленої книги України, в заповідну зону Парку та врахувати відповідні зміни при складанні нового Проекту організації його території.
 10. Продовжити дослідження представників класу Ascomycota, а також їх анаморф з тим, щоб мати уявлення про репрезентативність фітопатогенних грибів НПП «Гуцульщина» та Покутсько-Буковинського і Прикарпатського флористичних районів.
 11. З метою встановлення уявлення про репрезентативність фітопатогенних грибів НПП «Гуцульщина» та Покутсько-Буковинського і Прикарпатського флористичних районів продовжити дослідження представників класу Ascomycota, а також їх анаморф.
 12. Продовжити формування бази даних грибів та грибоподібних організмів всіх відділень. Зробити ревізію вже наявних даних із занесенням в існуючу.
 13. Зробити ревізію занесеною раніше інформації бази даних грибів та грибоподібних організмів всіх відділень та забезпечити її подальше наповнення.
 14. Підготувати попередній список видів, що занесені до ЧКУ, які можуть бути виділені в чисту культуру, з метою відтворення аборигенних видів.
 15. З метою відтворення аборигенних видів підготувати попередній список видів, що занесені до Червоної книги України (далі ЧКУ), які можуть бути виділені в чисту культуру.
 16. Схвалити отримані результати по відтворенню видів Fomitopsis officinalis, Hericium coralloides, Anthurus archeri для перегляду їх статусу в Червоній книзі України.
 17. Схвалити отримані результати по відтворенню видів Fomitopsis officinalis, Hericium coralloides, Anthurus archeri для перегляду їх статусу в ЧКУ.
 18. Використати досвід Карпатського біосферного заповідника щодо збалансованого розвитку гірських територіальних громад. Рекомендувати адміністрації парку укладати угоди (декларації, меморандуми) про співпрацю з сусідніми лісокористувачами та територіальними громадами.
 19. Використати досвід Карпатського біосферного заповідника щодо збалансованого розвитку гірських територіальних громад. Рекомендувати адміністрації Парку укладати угоди (декларації, меморандуми) про співпрацю з сусідніми лісокористувачами та територіальними громадами.
 20. Пропонувати Мінприроди України прискорити призначення директора НПП «Гуцульщина», оскільки статус в.о. директора не дозволяє належним чином здійснювати управління Парком та представляти установу в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади.
 21. Пропонувати Мінприроди України прискорити призначення директора НПП «Гуцульщина», оскільки статус в.о. директора не дозволяє належним чином здійснювати управління Парком та представляти установу в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади.
 22. Учасники конференції вважають, що діяльність НПП «Гуцульщина» заслуговує на подальше продовження та всіляку підтримку, вони побажали успіхів всьому трудовому колективу Парку, нових досягнень та звершень задуманих планів.