03.01.2018р. відбулося засідання наукового відділу НПП “Гуцульщина”.

Підведено підсумки науково-дослідної роботи в 2017 році та обговорено плани робіт на перспективу. Впродовж 2017 року науковці НПП «Гуцульщина» проводили інвентаризацію флори, фауни, грибів та наявності пралісів і старовікових лісів, моніторинг клімату та стану водойм, паспортизацію джерел, фенологічні спостереження, виконували наступні теми: «Ренатуралізація тису ягідного», «Збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів», «Дослідження біологічно активних речовин грибів» «Структура, динаміка і раціональне використання ландшафтів Покутських Карпат», «Збереження генофонду гуцульської породи коней Карпатського регіону України», «Збереження матеріально-культурної та історико-археологічної спадщини Гуцульщини».

В червні проведена міжнародна науково-практична конференція, присвячена15-й річниці НПП «Гуцульщина»: «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат».

В грудні на базі парку проведено виїздний семінар «Єдиний голос…» Міністерством екології та природих ресурсів.

В 2017 році проведено дві науково-технічні та шість бюро.

Підготовано та здано до друку: збірник Матеріалів конференції, монографія «Сосна звичайна в лісах Українських Карпат», книга «Розумні казочки» та 37 наукових публікацій і 36 статей у ЗМІ.

Наукові співробітники НПП взяли участь в 8 семінарах, 9 конференціях, конкурсі наукових фотографій, круглому столі з нагоди Дня туризму, ландшафній школі.

Науковий відділ НПП “Гуцульщина”