Праліси – це лісові екосистеми (угруповання), які виникли й розвиваються природним шляхом під впливом лише природних стихій та явищ і пройшли повний цикл розвитку без будь-якого втручання людини, видова, вікова й просторова структури яких визначаються виключно чинниками природного середовища.

У Європі, за винятком Карпат, Балкан і європейської частини Росії, праліси на сьогодні практично зникли. В Українських Карпатах все ще зберігається значна площа пралісів. За різними даними їх налічується від 16-35 до 60 тис. га.

На теренах Українських Карпат діє міжнародний проект по збереженню Карпатських пралісів за підтримки “Товариства охорони птахів України” та “Zoologische Gesellschaft Frankfurt”. Основний напрям роботи цього проекту направлений на залучення природо заповідних організацій території, щодо виявлення та взяття під охорону унікальних особливо-цінних фітоценозів – пралісів. З 2014 року НПП “Гуцульщина” в цьому проекті приймає активну участь.

5-6 червня 2018 року на базі Карпатського НПП відбулася нарада «Підсумки 2014-2017 р.р. та завдання на 2018 р. проекту «Збереження карпатських пралісів»». На нараді було обговорено технічне завдання проекту на 2018 р., що передбачає: першочергове розширення національних парків за рахунок виявлених старовікових та пралісових екосистем; проведення національної конференції для зацікавлених сторін щодо збереження пралісів, старовікових лісів та інших особливо цінних лісових масивів Карпат; створення буферних лісових зон навколо пралісів шляхом переформування лісів навколо пралісових ділянок з одновікових у різновікові ліси (наближення структури лісів до пралісів) тощо.

Олег Погрібний,
начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н.