Кажани (Chiroptera) є одним з найстаріших рядів ссавців і одними з найбільш різноманітних щодо фізіологічних і поведінкових адаптацій, що дозволяє їм успішно населяти різноманітні екосистеми.

Питання правового захисту кажанів і середовищ їх існування в Європі регулюються міжнародними договорами (Оселищна Директива, Бернська конвенція, Конвенція про біологічне різноманіття та ін.). Більшість кажанів включені до Червоної книги України (2009).

Головною метою проекту «Кажани в Карпатських горах» є вивчення видової різноманітності кажанів у дев’яти національних парках Українських Карпат, щоб показати важливість охоронних територій для цих тварин. Цей проект виконується в рамках ширшого проекту – «Збереження Карпатських пралісів», впроваджуваного Українським товариством охорони птахів за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина).

З 31 травня по 2 червня на базі Карпатського НПП відбувся семінар «Визначення кажанів з використанням баткодера». Під час семінару було підведено підсумки досліджень 2015-2017 років. Зафіксовано, що в Карпатах на цей час поширено 19 видів кажанів, зокрема 17 видів поширені в НПП «Гуцульщина». Підготовлено план роботи на 2018 рік. Здійснено повторний тренінг, щодо використання акустичного приладу фіксації рукокрилих.

Здійснено обговорення результатів роботи фото-пасток. Встановлено графік роботи баткодера на території НПП «Гуцульщина» та Вижницького НПП згідно якого дослідження на території нашого парку будуть здійснюватися в липні, вересні та жовтні. Дослідженнями будуть охоплені всі біотопи парку.

Олег Погрібний,
начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н