5 липня 2018 співробітники наукового відділу НПП «Гуцульщина»: Держипільський Л.М. та Фокшей С.І пройшлися по рекреаційній стежці «Попід Каменистий». Експедиція виявилася дуже цікавою та плідною: було виявлено та ідентифіковано 55 видів макроміцетів (грибів), в тому числі закартовано новий локалітет рідкісного виду Sparassis nemecii та поповнено списки грибів НПП «Гуцульщина» новим видом Macrolepiota puellaris, що включений до Червоної книги України. Також зроблено опис мікобіоти на постійній пробній площі (ППП) №4 (ідентифіковано 22 види).