Витяг з протоколу засідання бюро НТР від 05.10.18 року