Робота кожного науковця є багатоступеневим процесом, достойним мірилом значимості якого виступають публікації. Наукові праці є одночасно надбанням і конкретної особи, що проводила дослідження, і організації, на базі якої ці дослідження проводилися.

Глобалізація кидає виклики суспільству, в тому числі і науковій спільноті. Обмін між спеціалістами думками, ідеями, результатами досліджень є запорукою прогресу та нових, корисних для людства розробок. Тому важливо представляти результати досліджень на міжнародному рівні. Визнаними бібліографічними і реферативними базами даних, інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, є Scopus та Web of Science.

У НПП «Гуцульщина» спільно з Навчально-науковим центром “Інститут біології та медицини” Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та з допомогою колег-мікологів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України розроблена і активно впроваджується технологія вирощування у природі рідкісних видів грибів – re-situ.

Нам, як співавторам цієї розробки, важливо було почути думку закордонних фахівців-мікологів, чи актуальною є така робота, чи сприйме науковий світ нове для нього слово – re-situ?

Тому для нас дуже важливо, що обраний напрям досліджень знайшов схвалення та підтримку – маємо із цього напряму публікації у закордонних рейтингових журналах (входять у перелік Scopus Web of Science):

Mariia V. Pasailiuk, Yurii Petrichuk, Nadiia Tsvyd, Maryna M. Sukhomlyn The aspects of reproduction of Clathrus archeri (Berk.) Dring by re-situ method in the National Nature Park Hutsulshchyna // Lesne Prace Badawcze / Forest Research Papers / September 2018, Vol. 79(3): 281 – 287.
DOI: /10.2478/frp-2018-0028
https://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze/-/doi-10-2478-frp-2018-0028

DOI-10.2478-frp-2018-0028-en

Mariia V. Pasailiuk, Maryna M. Sukhomlyn, Andrii P. Gryganskyi Patterns of Hericium coralloides Growth with Competitive Fungi // Czech Mycology. – 2019. Vol. 71(1): 49–63.
Doi: Https://Doi.Org/10.33585/Cmy71104
http://www.czechmycology.org/_cmo/CM71104.pdf

Цей факт свідчить про правильність обраного нами напряму і престиж НПП “Гуцульщина” в науковому світі.

Працюємо на благо природи!

Старший науковий співробітник, к.б.н. Пасайлюк Марія