На початку липня прийшов час для літніх обстежень постійних пробних площ НПП “Гуцульщина”.

Дубовий ліс (ППП-1) зустрічає нас значно меншим проективним покриттям трав’янистого ярусу, ніж навесні (лише 30-40%), проте видове різноманіття набагато більше. Домінують ожина, щитник жіночий, зеленчук жовтий, ситник розставлений, а загалом тут ростуть 23 види вищих судинних рослин.

Загальне проективне покриття лісових трав чистих бучин (ППП-2) не змінилося, домінантом, як і на весні, є тіневитривалий підмаренник пахучий, збільшилося покриття ожини, поодиноко трапляються ожика гайова, зеленчук жовтий, щитник чоловічий.

На ППП знаходимо гніздівку звичайну – безхролофільну паразитичну орхідею, включену до Червоної книги України (ЧКУ). На ППП-3 панівним видом влітку є ожина шорстка, помітне збільшення проективного покриття ліщини. Обабіч стежки, що є посередині проби, росте велика кількість бур’янових видів, загалом на ППП влітку виявлено майже 50 видів вищих судинних рослин.

Проективний покрив трав’яного ярусу у мішаних ялицево-букових лісах на ППП-9 знизився до 40% порівняно з весняним періодом, кількість видів також зменшилася до 18 видів.

Домінують щитник чоловічий, підмаренник пахучий, зеленчук жовтий, ожина повзуча. Виявлені два види грибів ЧКУ – шишкогриб лускатий та трутовик зонтичний. На порушеній ППП-4 проективне покриття дещо збільшилося , як і кількість видів – до 26. Домінують підмаренник пахучий та ожина повзуча.

На пробних площах низькогір’я, закладених, в угрупованнях Зеленої книги України стан рослинного покриву значно відрізняється. На ППП-7, закладеній в раритетному угрупованні скельнодубово-чорницевому, вже зросла кількість видів рослин (до 20), але проективне покриття чорниці залишається найбільшим (40%).

Через ППП проходить стежка, ступінь освітлення високий, тут кількість видів рослин досягає 25. У барвінковій бучині (ППП-8) загальна площа проективного вкриття трав’янистого ярусу – 90%, барвінок домінує (як і навесні), але кількість видів лісових трав зменшилась до 10.

Смерекові ліси середньогір’я моніторимо на ППП-5, закладеній у смерековому квазіпралісі. Влітку проективне покриття трав’янистих рослин збільшилося з 40% до 85%, домінують безщитник жіночий, ожика лісова, чорниця, квасениця звичайна, підбілик альпійський.

Найбідніший покрив лісових трав як навесні, так і влітку бачимо у рідкісному угрупованні сосни кедрової на кам’янистих розсипах г. Ґрегіт, їх загальне проективне покриття збільшилося з 30% до 60%, проте кількість видів не змінилася, це чорниця і брусниця (у фенофазі цвітіння), проективний покрив мохів залишився високим (до 50%).

Отже, літнє обстеження постійних пробних площ НПП «Гуцульщина» вказує на тенденцію до збільшення загальної чисельності видів рослин на ППП і зменшення їхнього проективного вкриття. Це пов’язано, переважно, з тим, що більшість лісових трав «намагаються» відцвісти навесні, до розпускання листків, сонячне світло – вирішальний фактор у житті лісових екосистем. На всіх пробних площах різко збільшилась, порівняно з весняним обстеженням, кількість видів макроміцетів (грибів). Побачимо, що покаже нам осінь… До зустрічі!

Олег Погрібний, начальник науково-дослідного відділу НПП “Гуцульщина”,
Марія Томич, завідувач лабораторії екологічного моніторингу НПП “Гуцульщина”