Водно-болотні угіддя – це ресурси, що мають велике економічне, культурне, наукове та рекреаційне значення, утрата яких була б непоправною. Вони відіграють дуже важливу роль в екосистемах, є одним з найбільших джерел прісної води.

Близько 40% усіх відомих людству видів рослин та тварин оселяються саме у водно-болотних угіддях. Крім того, вони захищають міста і містечка від повеней, підвищують родючість ґрунтів та забезпечують харчуванням мільярди людей.

У іранському місті Рамсар на березі Каспійського моря 2 лютого 1971 року підписано, так звану, Рамсарську конвенцію. Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 170 країн – договірних сторін конвенції.

Згідно списку водно-болотних угідь міжнародного значення, що був опублікований 2 лютого 2020 року на офіційному сайті Рамсарської конвенції, в Україні наявні 50 водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, загальною площею 802 604 га. За кількістю комплексів, що входять до цього переліку, Україна разом із Францією займають 5 місце в Європі та 8 у світі.

На території Національного природного парку «Гуцульщина» немає водно-болотних об`єктів, які були б захищені Рамсарською конвенцією. Проте в НПП «Гуцульщина» є велика кількість природних джерел (на сьогодні інвентаризовано і паспортизовано 68 об`єктів).

Сірководневе джерело в Шешорах, участок Глигул

Сірководневе джерело в Шешорах, участок Глигул

Тут беруть початок і протікають численні річки та потоки, які відіграють велику роль у відновленні запасів ґрунтових та підземних вод, збереженні водно-болотних видів рослин і тварин та формуванні екосистем в цілому. Вони є середовищем постійного чи тимчасового проживання багатьох видів, зокрема осілих і мігруючих птахів, забезпечують їхню кормову базу.

Всесвітній день водно-болотних угідь вкотре нагадує про природні функції водних екосистем і їх цінність для людства. У зв`язку з світовим дифіцитом води, який вже відчуває третя частина населення планети, проблема втрати водно-болотних екосистем буде загострюватися.

Скорочення їхніх площ матиме вирішальне значення для людського суспільства і дикої природи скрізь, де в повній мірі відчувається вплив змін клімату. Тому не дивно, що весь світ звернув увагу на водно-болотні угіддя та послуги, які вони надають людству.

Глодова Любов
науковий співробітник НПП «Гуцульщина»