Ліси – одне з найбільших і найцінніших багатств парку!

Унікальність рослинного покриву НПП «Гуцульщина» полягає в тому, що територія Парку охоплює всі лісові висотні рослинні смуги – від дібров у рівнинній частині до верхньої межі лісу на найвищих вершинах парку, що зумовило в свою чергу високу мозаїчність та значне видове багатство рослинного і тваринного світу.

У рівнинній частині парку зростають переважно листяні ліси. Це діброви, які здебільшого представлені грабово-дубовими, буково-ялицево-дубовими грабово-липово-дубовими деревостанами, де основними лісотвірними породами виступають дуб звичайний, бук лісовий та ялиця біла.

В низькогірному та середньогірному поясах можна побачити такі лісові породи: бук лісовий та ялиця біла, смерека європейська, клен-явір, сосна кедрова європейська.

Цікавим фактом є те, що на території НПП «Гуцульщина» зафіксовано найнижче місцезростання сосни гірської в Українських Карпатах – 1100 м н.р.м. Також на території Парку зростає 20 рослинних угруповань, що включені до Зеленої книги України, і всі вони є лісовими угрупованнями.

Необхідно відмітити, що у лісах парку досить значна площа лісових територій вкрита похідними деревостанами, серед яких найбільшу площу займають похідні смеречини та діброви за участю дуба червоного.

Разом з основними лісоутворюючими породами в лісах присутня значна видова різноманітність супутніх порід дерев та кущів. На рівнинних територіях це – ясен звичайний, граб звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, осика, береза повисла, вільха чорна в’яз гладкий, в підліску – ліщина звичайна, калина звичайна, бузина чорна, горобина звичайна, верба козяча тощо.

На передгір’ї та у гірській частині це – клен-явір, в’яз гірський, вільха сіра, а також, береза повисла, осика, в підліску – горобина звичайна, верба козяча, бузина чорна і червона, жимолость козяча, вовче лико звичайне.

Ліси – це чисте повітря і вода, безпечна домівка для флори та фауни. Це – саме життя!