На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 11 травня успішно пройшов захист кандидатської дисертації Гостюк Зоряни Володимирівни за темою «Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона».

Мета роботи – дослідити ландшафтну структуру Покутських Карпат і особливості прояву природних й антропогенних процесів у ландшафтних комплексах, визначити антропогенну кодифікованість та обґрунтувати шляхи оптимізації охорони ландшафтних комплексів досліджуваного регіону.

Розроблено оціночну класифікацію сприятливості висотних ландшафтних місцевостей Покутських Карпат для рекреації та туризму, як основи природоохоронної та рекреаційної діяльності НПП «Гуцульщина», зокрема, удосконалення мережі туристичних маршрутів.

Природно-заповідний фонд Покутських Карпат станом на 2020 рік налічує 28 об’єктів площею 201,9 км2, ступінь заповідності регіону – 30,3%.

Запропоновано упорядкувати категорії заповідності окремих природно-заповідних об’єктів та створити одну гідрологічну, п’ять геологічних пам’яток природи та ландшафтний заказник «Сокільський» місцевого значення, тощо.