20-21 травня 2021 року заступник начальника науково-дослідного відділу Фокшей Стелла взяла участь в XХІI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО» на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (Кафедра екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету).

Основною метою міжнародної науково-практичної конференції був пошук вирішення проблем, пов’язаних із сміттєзвалищами, переробкою сміття, утилізацією залишків спалювання твердих побутових відходів, забруднення річок та паркових екосистем міст тощо.

В доповідях учасники конференції з України, Литви, Болгарії, Росії, США представили різні біотехнології, проєкти, методи, моделі для розв’язання екологічних проблем.

Дуже цікавою була експертна оцінка Дмитра Степанишина (DSc, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України) з питання збереження пам’ятників історії, архітектури та природи національного та регіонального значення у контексті проєкту будівництва другої черги Каховської ГЕС.

Він також розповів про позитивні та негативні сторони будівництва ГЕС в Україні. На питання: «Чи доцільно будувати малі ГЕС на річках в Карпатському регіоні?», п. Д. Степанишин однозначно відповів, що ні. По перше, це призводить до повного знищення гірських річок, по-друге – тягне за собою негативний вплив на біоту та екосистеми Карпат.

Фокшей С.І. представила дослідження про вивчення та охорону рідкісних видів макроміцетів на території НПП «Гуцульщина».