Категорія: Лабораторія екологічного моніторингу

День водно-болотних угідь

2 лютого 1971 року на березі Каспійського моря у іранському місті Рамсар підписано, так звану, Рамсарську конвенцію.

В 1997 році день її підписання був оголошеним Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Її офіційна повна назва – “Конвенція з водно-болотних угідь міжнародного значення, як середовища перебування водоплавних птахів”.

Далі

Лабораторія екологічного моніторингу

При НПП «Гуцульщина» у 2005 році створено лабораторію екологічного моніторингу.  Лабораторія проводить роботу над вивченням різних водних об’єктів – річок, озер, ставків, джерел. Основні річки території парку, а ними є Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка, підлягають постійному моніторингу.

Моніторинг  проводиться систематично – один раз в місяць. Також проводиться обстеження і картування інших водних об’єктів. Територія національного парку багата на сірководневі, сульфатні, соляні джерела, та джерела з високою мінералізацією. Станом на 01.01.2016 р. зроблено паспорти для 13 джерел.

Також науковцями розроблена стратегія щодо збереження місцевих популяцій червонокнижних видів грибів, виконується програма: «Збереження рідкісних видів макроміцетів та відпрацювання методик їх штучного культивування в природних умовах».

Результатом такої праці повинно стати, отримання в лабораторних умовах міцелію та плодових тіл, а також поповнення їх чисельності у природі.

Бактерицидні властивості грибів

Пасайлюк Марія Василівна
старший науковий співробітник
кандидат біологічних наук

Бактерицидні властивості грибів

В Україні популяризації набуває фунгітерапія (лікування грибами) як новий, дещо екзотичний підхід до споживання трофеїв «тихого» полювання.

Далі

Платні послуги лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»

Лабораторія екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина» надає платні послуги у визначенні вмісту забруднюючих, шкідливих елементів (речовин) у поверхневих (річки, потоки, озера), підземних (криниці, джерела, водопровідні комунікації), та стічних вод за наступними показниками: амоній-іони, загальна твердість, кальцій, магній, залізо, хлориди, нітрити, загальна лужність, сульфати, мідь, рН (водний показник).

Далі

Лабораторія екологічного моніторингу

У 2005 році при НПП «Гуцульщина» створено лабораторію екологічного моніторингу. Моніторинг ведеться за такими напрямками: мезокліматичні спостереження, гідрологія, фенологія, аналітичний контроль вод, ґрунтів, об’єктів і радіаційний фон.

Проведено комплекс робіт: виділено приміщення для лабораторії, обладнано склад хімреактивів, до приміщення підведено газову та водяні комунікації, облаштовані і задіяні автономна локальна каналізаційна система, трьохфазний струм, припливно-витяжна вентиляція, придбано лабораторне обладнання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), хімреактиви, лабораторний посуд, засоби протипожежної безпеки, спецодяг, наглядну агітацію тощо.

Вагому допомогу щодо організації та облаштування лабораторії надав Косівський відділ проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, який очолює д.е.н.,член-кореспондент УААН п. Г. Гуцуляк.

На основі двостороннього договору про співпрацю відділ передав Парку на правах оренди частину лабораторного обладнання, засобів вимірювальної техніки, лабораторний посуд тощо.

Далі

© 2010—2024 НПП «Гуцульщина» & Розробка сайту — «КосівАрт»

Перейти до вмісту