Категорія: Видання і публікації Сторінка 1 з 3

Наукові видання НПП «Гуцульщина»

XI том Літопису природи НПП «Гуцульщина» — 2013 рік

Літопис природи – це форма звітності роботи національних парків та заповідників. Він включає 11 розділів, кожен з яких відображає інформацію про окрему (певну) ділянку роботи.

Розділ 1. Загальні відомості про НПП „Гуцульщина”.

В цьому розділі подається коротка інформація про територіальну структуру, функціональне зонування та зміни, які відбулися в поточному році. Національний природний парк „Гуцульщина”  створений 14 травня 2002 року (Указ Президента України № 456/2002) загальною площею 32271 гектар, в тому числі 7 606 га надані йому у постійне користування. На решті – 24 665 га користувачами залишилися Кутський держлісгосп, нині ДП „Кутське лісове господарство” та Косівське РП „Райагроліс”. 98,7 % території парку займають землі лісового фонду. Територія парку межує із 41 населеним пунктом Косівського району. Протяжність НПП «Гуцульщина» з південного сходу на північний захід близько 30 км, а з півдня на північ – 20 км.

Далі

Видано монографію Національного природного парку «Гуцульщина»

Монографія є комплексним дослідженням території Національного природного парку “Гуцульщина”, який розташований на Косівщині.

Книга містить детальну характеристику природних умов і рекреаційних ресурсів НПП “Гуцульщина” та його територіальної організації. Детально схарактеризовано природні особливості національного парку, а також мистецтво, народні ремесла, історичну та етнокультурну спадщину Косівщини. Розглянуто стан і збереження природних екосистем та відтворення природних ресурсів НПП “Гуцульщина”, його рекреаційну й еколого-освітню діяльність, організацію наукових досліджень та моніторингу природного середовища. Окреслено перспективи розвитку НПП “Гуцульщина” як природоохоронної, рекреаційної і наукової установи загальнодержавного значення та з’ясовано роль національного парку у сталому розвитку Косівщини.

Далі

Проблеми функціонування установ ПЗФ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», секція №4

Зміст

 • Проблеми організації наукових досліджень на території Приазовського НПП
 • Зробимо Гуцульшину чистою! Від міжнародного руху до місцевих дій!
 • Функціональне зонування Національних природних парків Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації
 • Участь Карпатського біосферного заповідника у реалізації концепції сталого розвитку
 • Загрози стабільності лісових екосистем та причини правопорушень у лісах Карпатського регіону України
 • Регулювання термінів полювання в Галичині у ХІХ-ХХ ст.
 • Відношення суспільства в Галичині до хижаків за часів Австро – Угорської імперії і Польщі
 • Напрями охорони та збереження агроекосистем
 • Землеустрій: прогноз охорони природних екосистем
 • Вплив пірогенного фактору на соснові ліси гірського Криму
 • Ботанічний заказник місцевого значення «Ялівцевий гай у балки Канли-Дере імені Новели Вавилової» – новий природно-заповідний об’єкт Криму
 • Мисливство у Косівському повіті кінця ХІХ- початку ХХ століття
 • Проектування схеми місцевої екомережі в межах природоохоронних територій
 • Міжнародний досвід функціонування природних, регіональних та ландшафтних парків
 • Наближене до природного лісівництво і вирощування кіотських лісів
Проблеми функціонування установ ПЗФ (2314 downloads )

Збереження матеріальної, духовної та етнокультурної спадщини. Рекреація та екологічна освіта

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», секція №3

Зміст

 • Розробка фірмового стилю на прикладі Національного природного парку «Гуцульщина»
 • «Атлантида» карпат: джерела сакральної архітектури центральної Європи
 • Рекреаційний потенціал території НПП «Голосіївський» та основні напрямки рекреаційної діяльності
 • Курортно-рекреаційні ресурси приазовського Національного природного парку
 • Античне  астрономічно-календарне святилище
 • Концепція розвитку рекреаційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина»
 • Етнографічні дослідження в Мезинському НПП
 • Екологічна освіта – основа збереження  природної та духовної спадщини
 • Еколого-освітня діяльність природного заповідника «Горгани»
 • Еколого-освітня діяльність національного природного парку  «Гуцульщина»
 • Дендрологічний парк «Дружба» імені Зіновія Павлика – осередок еколого-просвітницької діяльності студентів
 • Екскурсійна діяльність як каталізатор сталого розвитку рекреації на території Мезинського НПП
 • Етнографічний та історико-культурний потенціал НПП «Вижницький» та прилеглих до нього територій
 • Топоніми Гуцульщини та індоарійські міфи
 • Орнаментика гончарних виробів Мезинської округи в дослідженнях Мезинського музею
 • Особливості впровадження неформальної екологічної освіти на базі Національного природного парку «Вижницький»
 • Значення регіональних ландшафтних парків Бескидів у збереженні етнокультурної та історичної спадщини бойків
 • Організація екоосвітньої діяльності в НПП “Голосіївський” в зимовий період
 • Природоекологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми та перспективи
 • Поведінкова характеристика рекреантів на березі заповідного озера Біле у Рівненському природному заповіднику
Збереження матеріальної, духовної та етнокультурної спадщини. Рекреація та екологічна освіта (3869 downloads )

Збереження рослинного та тваринного світу

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», секція №2

Зміст

 • Попередні відомості про мікофільні гриби українських Карпат
 • Мисливська фауна НПП «Гуцульщина»
 • Особливості рослинного покриву оліготрофного болота чорне багно на території НПП «Зачарований край»
 • «Атлантида» Карпат: джерела сакральної архітектури центральної Європи
 • Рекреаційний потенціал території НПП «Голосіївський» та основні напрямки рекреаційної діяльності
 • Курортно-рекреаційні ресурси приазовського Національного природного парку
 • Античне  астрономічно-календарне святилище
 • Концепція розвитку рекреаційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина»
 • Етнографічні дослідження в Мезинському НПП
 • Екологічна освіта — основа збереження  природної та духовної спадщини
 • Еколого-освітня діяльність природного заповідника «Горгани»
 • Еколого-освітня діяльність Національного природного парку «Гуцульщина»
 • Дендрологічний парк «Дружба» імені Зіновія Павлика — осередок еколого-просвітницької діяльності студентів
 • Екскурсійна діяльність як каталізатор сталого розвитку рекреації на території Мезинського НПП
 • Етнографічний та історико-культурний потенціал НПП «Вижницький» та прилеглих до нього територій
 • Топоніми Гуцульщини та індоарійські міфи
 • Орнаментика гончарних виробів мезинської округи в дослідженнях Мезинського музею
 • Особливості впровадження неформальної екологічної освіти на базі Національного природного парку «Вижницький»
 • Значення регіональних ландшафтних парків бескидів у збереженні етнокультурної та історичної спадщини бойків
 • Організація екоосвітньої діяльності в НПП “Голосіївський” в зимовий період
 • Природоекологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми та перспективи
 • Поведінкова характеристика рекреантів на березі заповідного озера Біле у Рівненському природному заповіднику
Збереження рослинного та тваринного світу (4889 downloads )

Збереження об’єктів неживої природи та ландшафтів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», секція №1

Матеріали збірника присвячені проблемам функціонування ПЗФ, збереженню біорозмаїття флори й фауни, об’єктів неживої природи, дослідження етнокультурної спадщини, сакральної архітектури, ономастики, а також питанням екологічної освіти та виховання, розвитку рекреації. Більшість статей стосується екологічної ситуації в Україні та за її межами.

Представлені результати досліджень вчених України, Польщі, Білорусі та Росії

Для студентів, аспірантів, науковців та всіх,хто цікавиться проблемами охорони та збереження довкілля

Редакційна колегія:

Держипільський Л.М. – к.б.н., начальник наукового відділу НПП „Гуцульщина”, Пророчук В.В. – директор НПП «Гуцульщина», заслужений природоохоронець України , Стефурак Ю.П. – к.б.н., заступнк директора НПП „Гуцульщина” з наукової роботи, Фокшей С.І. – завідувач лабораторії екологічного моніторингу (відповідальний за випуск). Брусак В.П. – к.г.н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Гринюк М.М. – к.м.н., проректор з наукової роботи Косівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.

Матеріали учасників конференції подаються в авторській редакції.

Зміст

 • Національний природний парк «Гуцульщина» — 10 років діяльності
 • Багатогранне значення пралісових екосистем Карпат
 • Збереження обєктів неживої природи та ландшафтів
 • Оценка природно-хозяйственного потенциала экотонных ландшафтов в границах Национального парка «Браславские озера»
 • Гідрографічна мережа приазовського Національного природного парку
 • Ландшафтний заказник “Козакова долина” як еталон унікального видового різноманіття на Прикарпатті
 • Особливості формування ялинових молодняків на зрубах північно-східного макросхилу Українських Карпат під впливом різних факторів
 • Мінеральні джерела с. Пістинь
 • Гідрологічні пам’ятки природи в околицях м. Косова
 • Річкова система Чорного Черемоша
 • Необхідність збереження пам’яток історії освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини
 • Методичні підходи з оптимізації підбору об’єктів і територій природно-заповідного фонду
 • Деякі питання оптимізації лісовідновлюваних робіт у біоценозах сосни заповідних територій гірського Криму
 • Роль талих вод у формуванні поверхневого стоку на Ялтинській Яйлі
 • Закономірності спонтанного заростання відпрацьованих торфокар’єрів Львівщини
 • Дослідження   неживої  природи – фактор  формування екотуристичних  маршрутів та екопізнавальних стежок  в НПП „Подільські товтри”
 • Рідкісні лісові та степові біотопи екотону «Лісостеп-степ»
 • До питання науково–пізнавальної оцінки Франкових скель
 • Ґрунти НПП «Гуцульщина» в контексті збереження ґрунтового різноманіття Карпат
 • Геологічні та гідрогеологічні об’єкти НПП «Вижницький»: різноманіття та перспективи використання
 • Температурний режим НПП «Синевир»
 • Загальна характеристика лісової  рослинності НПП «Синевир»
 • Кліматичні особливості території НПП «Гуцульщина»
 • Особливості природних ландшафтів НПП «Синевир» та їх розмаїття
Збереження об’єктів неживої природи та ландшафтів (2799 downloads )

Сторінка 1 з 3

© 2010—2024 НПП «Гуцульщина» & Розробка сайту — «КосівАрт»

Перейти до вмісту