У 2005 році при НПП «Гуцульщина» створено лабораторію екологічного моніторингу. Моніторинг ведеться за такими напрямками: мезокліматичні спостереження, гідрологія, фенологія, аналітичний контроль вод, ґрунтів, об’єктів і радіаційний фон.

Проведено комплекс робіт: виділено приміщення для лабораторії, обладнано склад хімреактивів, до приміщення підведено газову та водяні комунікації, облаштовані і задіяні автономна локальна каналізаційна система, трьохфазний струм, припливно-витяжна вентиляція, придбано лабораторне обладнання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), хімреактиви, лабораторний посуд, засоби протипожежної безпеки, спецодяг, наглядну агітацію тощо.

Вагому допомогу щодо організації та облаштування лабораторії надав Косівський відділ проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, який очолює д.е.н.,член-кореспондент УААН п. Г. Гуцуляк.

На основі двостороннього договору про співпрацю відділ передав Парку на правах оренди частину лабораторного обладнання, засобів вимірювальної техніки, лабораторний посуд тощо.

Крім того, було придбано такі прилади: мікроскоп БІОЛАМ, дистилятор екотест, автоклав, холодотермостат сухоповітрювальний ХТ 317002, комплект селективних електродів іономіру, Н-130 дозиметр радіометричний НКС-О5 ТЕРРА, холодильник комбінований АРДО з морозильною камерою.

В ІІІ кварталі 2005 року Коломийський філіал (лабораторія метрології) ДП «Івано-Франківськдержстандартметрологія» перевірив засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), лабораторного і мірного посуду і т.д. і видав відповідні документи (свідоцтва, що підтверджують їх придатність щодо проведення аналітичного контролю та вимірювань).

В жовтні 2005 року за погодженням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України ДП «Івано-Франківськдержстандартметрологія» провів атестацію лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина». В листопаді видано свідоцтво про атестацію, яке засвідчує, що лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Аналітичний контроль ведеться на п’яти водозаборах основних річок району (р. Лючка, р. Рибниця, р. Пістинька, р. Черемош.), що входять до складу НПП «Гуцульщина».

Систематичний щомісячний відбір проб води та їх аналіз розпочато в січні 2006 року. Виходячи з можливостей Парку (наявної кількості засобів вимірювальної техніки, аналітичних приладів тощо), аналітичний контроль (визначення якісного та кількісного складу і властивостей) поверхневих, підземних та зворотних вод, водно-болотних угідь на території Парку проводиться за такими показниками: загальна твердість, кальцій, магній, загальна лужність, рН, хлориди, мідь, залізо, амоній-іони, нітрити, сульфати, а також аналіз натуральних соків із плодів та ягід.

У червні 2005 року завершено процес становлення метеорологічного майданчика НПП „Гуцульщина”. Для цього виділили біля головного корпусу НПП «Гуцульщина» ділянку 15×15 м , яку обгородили штахетником висотою 1м. В центрі метеомайданчика розмістили жалюзійну будку, в якій є термометри і гігрометр психрометричний. Далі північніше від метеобудки розмістили плювіограф і дощомір. Західніше від дощоміра знаходиться геліограф. У східній частині майданчика виділили ділянку 2×2 м, яку пропололи від трави, щоб ґрунт був оголений. На поверхні землі поклали термометри для визначення температури ґрунту. Флюгер розміщений на стовпі висотою 2 м на даху адміністративного корпусу, барометр – в приміщенні.

Станцію метеорологічну М-49 і метеоприлади для метеомайданчика подарував Інститут екології Карпат. Метеопост знаходиться на південно-східній околиці м. Косова. Таке передгірне розташування добре відображає кліматичні особливості всієї території Парку. На метеомайданчику розташовані такі прилади: в жалюзійній будці є термометри для вимірювання температури повітря (терміновий, максимальний, мінімальний), гігрометр психрометричний ВИТ-1 для вимірювання відносної вологості повітря; на ґрунті — термометри для вимірювання температури ґрунту (поверхневий, максимальний, мінімальний, глибинні Савінова:10 см, 20см), дощомір Третьякова, плювіограф, геліограф, метеорологічна станція М-29 для вимірювання швидкості і напрямку вітру, барометр.

Систематичні спостереження розпочаті першого червня 2005 року і ведуться за такими метеорологічними показниками:

  • температура повітря — термінова, максимальна, мінімальна;
  • температура ґрунту: на поверхні, максимальна, мінімальна, на глибині 10 см, на глибині 20см;
  • відносна вологість повітря;
  • атмосферний тиск;
  • напрям і швидкість вітру;
  • кількість опадів і їх інтенсивність;
  • час сонячного світіння;
  • висота снігового покриву;
  • загальний стан атмосфери.