12 березня 2015 року в м. Косові за участю Стефурака Ю.П. к.б.н., заступника директора з наукової роботи НПП “Гуцульщина”; Близнюка М.М., к.п.н., доцента Косівського інституту ПДМ ЛНАМ, керівника громадської екологічної організації “Едельвейс”; Держипільського Л.М., к.б.н., начальника наукового відділу НПП “Гуцульщина”; Погрібного О.О., к.с.-г.н., наукового співробітника НПП “Гуцульщина”; Петричука Ю.В., аспіранта КНУ ім. Т. Шевченка, завідувача лабораторії екологічного моніторингу НПП “Гуцульщина”; Пасайлюк М.В., к.б.н, старшого наукового співробітника НПП “Гуцульщина”; Тершака Ф.А., голови Клубу органічного землеробства у Косові було створено Косівський осередок (відокремлений підрозділ) Національного екологічного центру України (НЕЦУ). Згідно протоколу установчих зборів головою Косівського осередку НЕЦУ було обрано Стефурака Ю.П., заступником голови – Погрібного О.О., секретаря – Пасайлюк М.В.

Згідно з Рішенням Ради Національного екологічного центру України від 10. 03. 2015 про встановлення квот на представництво від місцевих осередків на звітно-виборчій конференції НЕЦУ Косівському осередку надали пропозицію взяти участь в цій конференції. Згідно протоку зборів Косівського осередку НЕЦУ від 16.03.2015р. обрано двох делегатів – Погрібного О.О. та Петричука Ю.В. на звітно-виборчу конференцію НЕЦУ в м. Києві 28-29.03.2015 року.

Під час проходження конференції нами було встановлено контактні дані з основними співробітниками центрального офісу організації. Під час голосування брали активну участь в обранні голови НЕЦУ, його статуту та ради. Під час звітування осередків за проведену роботу в 2014 році та роботи у форматі “Відкритий простір” ми проінформували учасників про напрями нашої майбутньої роботи, а саме:

  • збереження історико-культурної спадщини;
  • збереження біорізноманіття та природно-заповідного фонду;
  • збереження та дослідження пралісових екосистем;
  • збереження та відтворення видів, що занесені до Червоної книги України;
  • відтворення та розмноження гуцульської породи коней та карпатської бджоли в регіоні;
  • розширення екологічної освіти в регіоні;
  • розвиток органічного землеробства.

Також ми запропонували напрям роботи НЕЦУ в сфері сприяння оформлення документації на землі ПЗФ, оскільки таких проблем у відповідних установах є чимало. Метою напряму роботи є пошук шляхів отримання право-установчих документів природоохоронних організацій на землі ПЗФ України для повноцінного їх функціонування.

Делегати Косівського осередку НЕЦУ взяли участь в обговорення ще таких тем, як зелений напрям в діяльності НЕЦУ, заборона вивезення круглого лісу закордон, використання ГІС-технологій в природо-заповідній справі.

Олег Погрібний,
кандидат сільськогосподарських наук,
науковий співробітник НПП “Гуцульщина”