2 лютого відзначаємо День водно-болотних угідь, який спрямований на підвищення обізнаності населення з питань необхідності їх збереження.

Цьогоріч заняття  проводитимуться під лозунгом “Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього – стале джерело засобів для існування”.  Водно-болотні угіддя — це райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм — природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шість метрів.

Для припинення втрат водно-болотних угідь та зберігання існуючих, а також для привернення уваги до проблем цих унікальних екосистем, у 1971 році  було підписано Рамсарську конвенцію. Рамсарська конвенція – перша глобальна угода з охорони та збереження природних ресурсів. Україна є стороною Рамсарської конвенції, згідно з її положенням сама визначає на своїй території об’єкти придатні для внесення в список водно-болотних угідь міжнародного значення.

В Україні 33 водно-болотні угіддя визначено як такі, що мають міжнародне значення і важливі для збереження екологічної рівноваги та біорізноманіття.

Національний природний парк «Гуцульщина» розробив план заходів спрямованих на охорону та збереження цих екосистем. Згідно цього плану  екоосвітяни відвідають ряд загальнооосвітніх навчальних закладів з тематичними інформаційними заходами, присвяченими охороні та збереженню біорізноманіття водних ресурсів Косівщини.

Відділ екологічної освіти НПП “Гуцульщина”