Засідання відбувалось в адміністративному приміщенні НПП „Гуцульщина”, за адресою м. Косів, вул. Дружби, 84.

  • 9:30-10:00 – відбулася реєстрація учасників науково-технічної ради.
  • 10:00 – почалася робота НТР.

На порядку денному доповідали:

1.Про стан дотримання природоохоронного режиму на територіях, що ввійшли до складу НПП «Гуцульщина» без вилучення у лісокористувачів
(доповідачі – головний природознавець НПП «Гуцульщина» І.В. Чернявський, керівники лісогосподарських підприємств).

2. Розгляд планів лімітів на проведення санітарно-оздоровчих та інших заходів у 2017 році (доповідачі – начальник відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП „Гуцульщина” І.М. Копчук, керівники лісогосподарських підприємств).

3. Про виготовлення правоустановчих документів НПП «Гуцульщина» (доповідач – в.о. директора НПП «Гуцульщина» к.б.н., с.н.с. Ю.П. Стефурак).

4. Про підсумки проведення природоохоронних заходів НПП «Гуцульщина» в 2016 році (доповідач – начальник служби державної охорони НПП «Гуцульщина» І.М. Копчук).

5. Про підсумки проведення еколого-освітньої роботи НПП «Гуцульщина»в 2016 році та розгляд плану еколого-освітніх заходів на 2017 рік (доповідач – начальник відділу екологічної освіти НПП «Гуцульщина» У.М. Багрійчук).

6. Про підсумки проведення рекреаційної роботи НПП «Гуцульщина» в 2016 році та розгляд плану рекреаційних заходів на 2017 рік (доповідач – начальник відділу рекреації та благоустрою НПП „Гуцульщина” В.І.Ходан).

7. Моніторинг водних екосистем Косівщини (доповідач – науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина» Л.М. Глодова).

8. Розгляд плану науково-технічних заходів на виконання теми «Літопис природи», тематичного плану на 2017 рік (доповідач – начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина» к.б.н.
Л.М. Держипільський).

9. Про стан впровадження проекту «Збереження Карпатських пралісів» в НПП «Гуцульщина» (доповідач – в.о. директора НПП «Гуцульщина» к.б.н., с.н.с. Ю.П. Стефурак).

10. Про координаційну раду НПП «Гуцульщина» (доповідач – головний природознавець НПП «Гуцульщина» І.В. Чернявський,). 11. Про план проведення природоохоронних та господарських заходів в 2017році (доповідач – в.о. директора НПП «Гуцульщина» к.б.н., с.н.с. Ю.П. Стефурак).

12. Розгляд рішення атестаційної комісії про атестацію наукових працівників НПП «Гуцульщина» (доповідач – начальник відділу кадрового забезпечення В.В. Боринська).

13. Аналіз виконання рішень НТР (доповідач – вчений секретар НТР НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н. В.П.Лосюк).

14. Різне:

  • про рецензії на наукові статті(доповідач – науковий співробітник НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н. В.П.Лосюк).
  • про звернення до вченої ради НЛТУ щодо присвоєння наукового звання старшого дослідника науковому співробітнику НПП «Гуцульщина» к.с-г.н. В.П. Лосюку.

Присутні члени НТР:

1.Брусак Віталій Пилипович – завідувач лабораторією інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка, кандидат географічних наук, доцент.

2.Боєчко Юрій Петрович – кандидат технічних наук, доцент.

3.Гамор Федір Дмитрович – заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець України.

4.Головчак Василь Федорович – заслужений природоохоронець України.

5.Грималюк Іван Федорович – лісівник.

6.Гринюк Марія Миколаївна – заступник директора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидат  мистецтвознавства.

7.Дебринюк Юрій Михайлович – доктор с/г наук, професор кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України, академік-секретар Лісівничої академії наук.

8.Держипільський Любомир Михайлович – начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина», кандидат біологічних наук.

9.Зінько Юрій Володимирович – старший науковий співробітник лабораторії природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка.

10.Костюк Анастасія Григорівна – голова громадської ради при Косівській РДА.

11.Лаврук Володимир Володимирович – головний спеціаліст відділу освіти Косівської райдержадміністрації.

12.Марискевич Оксана Георгіївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екосистемології (Інститут екології Карпат НАН України).

13.Шкурган Василь Іванович – член спілки письменників України, громадський діяч Косівщини.

14.Лосюк Василь Петрович – ауковий співробітник наукового відділу НПП «Гуцульщина».

15.Копчук Іван Миколайович – начальник відділу служби державної охорони та збереження природних екосистем НПП «Гуцульщина».

16.Лосюк Петро Васильович – кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН, народний вчитель України.

17.Чернявський Іван Васильович – головний природознавець НПП «Гуцульщина».

18.Стефурак Юрій Петрович – заступник директора НПП «Гуцульщина» з наукової роботи, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, голова Косівського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ.

Відсутні з поважних причин:

1.Библюк Нестор Іванович – завідувач кафедрою лісових машин і доріг Українського державного лісотехнічного університету, доктор технічних наук, професор.

2.Яремченко Ольга Анатоліївна – керівник природоохоронного відділу Українського товариства охорони птахів, кандидат біологічних наук.

3.Ванджурак Павло Іванович – голова Косівської районної ради.

4.Парпан Василь Іванович – директор Українського НДІ гірського лісівництва, доктор біологічних наук, професор.

5.Парчук Григорій Васильович – завідувач відділом розвитку природоохоронних територій Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України.

В.о. директора НПП «Гуцульщина» Ю.П. Стефурак