Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», яка відбудеться 8-9 червня 2017 року в Національному природному парку «Гуцульщина» (м. Косів Івано-Франківської обл.).

Завантажити інформаційний лист: Конференція з нагоду 15 річчя НПП Гуцульщина.

Голова оргкомітету: Стефурак Юрій Петрович – в. о. директора НПП «Гуцульщина», кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Відповідальний секретар оргкомітету: Фокшей Стелла Ігорівна – зам. начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина».

Члени оргкомітету: Іваненко І.Б. – к. б н, директор департаменту з питань заповідної справи,  заслужений природоохоронець України; Дудка І.О. – член-кореспондент НАН України, д.б.н., професор, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Дебринюк Ю.М. – дійсний член Лісівничої академії наук України, д.с.-г.н., професор, Національний лісотехнічний університет України; Парпан В.І. – дійсний член Лісівничої академій наук України, д.б.н., профе-сор, завідувач кафедри біоекології Прикарпатського національного універси-тету ім. В. Стефаника, Заслужений лісівник України, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака; Сухомлин М.М. – д.б.н., професор кафедри ботаніки, Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Шпарик Ю.С. – член-кореспондент Лісівничої академії наук України, д.с.-г.н., доцент кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; Парчук Г.В. – к. б н, віділ  формування мережі природоохоронних територій Департаменту з питань заповідної справи, заслужений природоохоронець України; Брусак В.П. – к.г.н., доцент кафедри геоморфології та палеогеографії, Львівський національний університет ім. І. Франка; Марискевич О.Г. – к.б.н., старший науковий співробітник, Інститут екології Карпат НАН України; Абрамик М.І. – к с-г н, Прикарпатська державна с-г дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону; Держипільський Л.М. – к.б.н., начальник наукового відділу НПП «Гуцульщина»; Лосюк В.П. – к.с.-г.н., науковий співробітник НПП «Гуцульщина»; Пасайлюк М.В. – к.б.н., старший науковий співробітник  НПП «Гуцульщина»; Погрібний О.О. – к.с.-г.н., науковий співробітник НПП «Гуцульщина»; Петричук Ю.В. – завідувач лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»; Глодова Л.М. – науковий співробітник Лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»; Гостюк З.В. – молодший науковий співробітник НПП «Гуцульщина».