24-27 вересня 2019 р. на території НПП «Гуцульщина» тривали мікологічні експедиції під керівництвом д.б.н., проф., зав. відділом мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюти В.П.

В експедиціях взяли участь: к.б.н., ст. наук. співробітник лабораторії процесів екстракції рослинної сировини та біоконверсії Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України Круподьорова Т. А. та співробітники науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»: к.б.н., начальник відділу Погрібний О.О., заст. начальника відділу Фокшей С.І. і к.б.н., старший науковий співробітник Пасайлюк М.В.

Мікологічними дослідженнями були охоплені Косівське ПНДВ (постійна пробна площа №9), г. Овид, ліси с. Вербовець (Межидороги) та Космацьке лісництво ДП Кутське лісове господарство (територія без вилучення).

Під час наукових експедицій було зареєстровано нові локалітети макроміцетів, що включені до Червоної книги України та види борошнисторосяних та іржастих грибів, що раніше не були зафіксовані на території НПП «Гуцульщина».

Стелла Фокшей, заступник начальника
науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»