Вісник Національного природного парку «Гуцульщина» засновано 27 вересня 2002 року. Засновник і видавець НПП «Гуцульщина».

Свідоцтво про державну реєстрацію ІФ № 512 від 12.03.2004 р.

Редактор Василь Пророчук.

Наша адреса: Івано-Франківська обл.
78600 м. Косів, вул. Дружби, 84.

Телефони: (факс) 4-95-69, 4-96-51.

Видрукувано в МПП «Евріка»,
м. Косів, вул. Незалежності, 34

Тираж 1000 примірників.