28-30 листопада 2014 року в ЛНЛУ м. Львів відбувся тренінг із застосуванням ГІС (QGIS ) у лісовому господарстві та природозаповідній справі. Тренінг організовано Дунайсько-Карпатською програмою Всесвітнього фонду природи (WWF-DCP)».

В тренінгу взяли участь наукові співробітники НПП «Гуцульщина» Зоряна Гостюк та Олег Погрібний.

Метою тренінгу було:

  • вирішення конкретних проблем пов’язаних з ГІС технологіями, що виникли в процесі роботи наукового відділу НПП «Гуцульщина»;
  • застосування GPS в середовищі ГІС (QGIS) при розв’язанні проблем в сфері лісового господарства;
  • освоєння основ дешифрування супутникових знімків та цифрових моделей рельєфу;
  • освоєння методу прив’язки растрових карт до географічних координат;
  • освоєння методу роботи із атрибутивними таблицями QGIS та ін.

Під час тренінгу учасникам презентовано матеріали, щодо вирішення поставлених завдань у середовищі QGIS та адаптацію вихідних матеріалів під дане середовище. Оформлено опрацьовані дані та вивчено методи виведення даних на друк і переведення їх в загальнодоступні формати.