Національний природний парк «Гуцульщина» славиться унікальним грибним біорізноманіттям. Загальна кількість грибів і грибоподібних організмів, виявлених на його території, налічує 893 види, з них 19 видів занесено до «Червоної книги України». За останні роки в парку розроблена та виконується програма: «Збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів», яка охоплює основні складові природоохоронної стратегії. Для реалізації мети працівниками наукового відділу створено мікологічну лабораторію, в якій постійно ведеться розробка і удосконалення методів виділення чистих культур місцевих популяцій грибів, оптимізації складу живильних середовищ, умов росту, зберігання культур та вирощування інокуляту рідкісних макроміцетів для потреб культивування і відтворення цих штамів у природних умовах. Практичним результатом роботи стало створення колекції чистих культур таких аборигенних видів грибів: Hericium coralloides (Fr.) Gray., Sparassis nemecii Pilát., Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Mutinus сaninus (Huds.) Fr., Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Hericium alpestre Pers., Anthurus archeri (Berk.) Fischer.

Найбільша цінність колекції в тому, що вона є основою для збереження генофонду грибів. Перед нами в перспективі постає завдання – вироблення принципів збереження біоти макроміцетів ex situ і формулювання стратегії розширення колекційного фонду. Розгляду передусім потребують такі положення: збільшення чисельності різноманіття макроміцетів у колекції з акцентом на рідкісні види й ті, що перебувають під загрозою зникнення, види з корисними ресурсними властивостями (лікувальні); розширення штамового різноманіття видів, уже представлених у колекції.

Чисті культури аборигенних видів макроміцетів НПП «Гуцульщина»

Чисті культури аборигенних видів макроміцетів НПП «Гуцульщина»

Згідно угоди про наукову співпрацю між парком та інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 8-11 жовтня 2015 року на території НПП «Гуцульщина» працювала наукова експедиція з метою дослідження мікофлори (грибів). Експедицію очолювала куратор колекції культур шапинкових грибів, доктор біологічних наук Н.А. Бісько. У складі експедиції працювали: старший науковий співробітник відділу мікології, к.б.н М.Л Ломберг; старший науковий співробітник відділу мікології О.Б. Михайлова; завідувач лабораторії екологічного моніторингу Ю.В. Петричук; старший науковий співробітник наукового відділу М.В. Пасайлюк; заступник начальника наукового відділу С.І. Фокшей.

Під час експедиції було обстежено території Старокутського та Косівського ПНДВ, в результаті чого вдалося зібрати і виділити в чисту культуру 29 видів цінних їстівних та лікарських грибів, які поповнять видову та штамову різноманітність колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, що має статус Національного надбання України. Отримані результати також будуть передані та зберігатимуться в колекції культур НПП «Гуцульщина», що є одним із дієвих заходів охорони і збереження генофонду грибів.

Юрій ПЕТРИЧУК,
завідувач лабораторією екологічного моніторингу  НПП “Гуцульщина”

Марія ПАСАЙЛЮК,
старший науковий співробітник НПП “Гуцульщина”, к.б.н.