Смерекові природні високогірні ліси в НПП «Гуцульщина» – це типові деревостани Українських Карпат, що ростуть на висоті понад 1000 м. н. р. м. В НПП такі ліси в природному стані збереглися в Космацькому лісництві на г. Грегіт, г. Лисина Космацька та їх околицях. Тут науковцями парку виявлено та описано ділянки пралісів та квазіпралісів. Також на г. Грегіт в квазіпралісі закладено постійну пробну площу №5.

Науковцями науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина» проведено третю інвентаризацію деревостану, підросту, живого надґрунтового покриву та мертвої деревини на ППП у смерековому деревостані на західному схилі г. Грегіт в Космацькому лісництві. Попередні інвентаризації були в 2010 та 2015 р.

Результати стаціонарних довготривалих досліджень квазіпралісів і пралісів допомагають відслідковувати зміни в будові лісових екосистем, що виникають під впливом біотичних, абіотичних чи антропогенних чинників. Також, вони є основою для розробки ефективних заходів для підвищення стійкості та стабільності лісових екосистем, що раніше зазнали антропогенних змін.

  • Олег Погрібний, к. с.-г. н., начальник науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»
  • Василь Лосюк, к. с.-г. н., науковий співробітник лаболаторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»
  • Марія Томич, завідувач лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»